• Wyróżniona została praca Mai Górniak z SKN Neuron oraz Kacpra Wójcickiego z SKN Cardios o tytule “Udar niedokrwienny mostu jako manifestacja śluzaka lewego przedsionka serca”, której Patronami Naukowymi są Pani dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO oraz Pan prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka
  • Wyróżniona została praca Alicji Sierakowskiej z SKN Neuron o tytule “Udar niedokrwienny w przebiegu choroby moyamoya”, której Patronem Naukowymi jest Pani dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO