– od 24.06 do 12.07 codziennie 10.00 – 11.00 (bez sobót),

– od 15.07 do 31.07 codziennie, od 9.00 do 15.00 (do załatwienia ostatniego w danym dniu kandydata), w soboty od 9.00 do 12.00,

– od 02.09 do 27.09 lub do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11.00 do 13.00 w dni powszednie.