Dzień adaptacyjny dla przyszłych studentów I roku kierunku lekarskiego odbył się 28 września 2021r. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji multimedialnej na temat Wydziału Lekarskiego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacka Jóźwiaka, prof. UO. Następnie odbyło się ślubowanie studentów. Koordynator kierunku lekarskiego – dr n. med. Katarzyna Sznajder, przedstawiła organizację kształcenia w rozpoczynającym się roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym. Sprawy dziekanatowe wydziału omówiła Pani mgr Agnieszka Brożonowicz – Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego. Wykładowcy kierunku lekarskiego przedstawili organizację kształcenia poszczególnych przedmiotów obejmujące informacje o zespole dydaktycznym, rygorach sanitarnych na zajęciach stacjonarnych i sposobie realizacji poszczególnych form. Zostały również przedstawione informacje dotyczące Studenckich Kół Naukowych przez przedstawiciela SKN.

Życzymy, aby podjęte studia przyniosły Państwu satysfakcję zdobywania wiedzy, pomogły w realizacji marzeń i stały się źródłem niezapomnianych wrażeń.

GALERIA