Dnia 29.09.2022 r. przyszli studenci I roku kierunku lekarskiego uczestniczyli w dniu adaptacyjnym kierunku lekarskiego. Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO. przedstawił prezentację Wydziału Lekarskiego, natomiast prezentację organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 przedstawiła Pani Koordynator kształcenia na kierunku lekarskim – dr n. med. Katarzyna Sznajder. W tym dniu przyszli studenci kierunku lekarskiego przyjęli ślubowanie.
Omówione zostały również sprawy dziekanatowe, jak również wykładowcy kierunku lekarskiego przedstawili organizację kształcenia poszczególnych przedmiotów.
Informacje dotyczące Studenckich Kół Naukowych zostały przedstawione przez przedstawiciela SKN.

Gratulujemy podjęcia studiów na kierunku lekarskim. Życzymy powodzenia i satysfakcji z wybranych studiów !!!