Harmonogram rekrutacji letniej 2018/2019

I termin rekrutacji na kierunek lekarski, studia stacjonarne

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację z elementami nauk chemicznych

8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację z elementami nauk chemicznych

9.07 – ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty administracyjnej

do 13.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

16.07 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne. W dniach od 16.07 do 21.07 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

21.07. godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też przesłanych pocztą) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

do 23.07 – ogłoszenie list przyjętych

I termin rekrutacji na kierunek lekarski, studia niestacjonarne

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

25.07 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i termin wpłaty opłaty administracyjnej

do 28.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

od 30.07 do 4.08 – przyjmowanie dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W dni powszednie komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

4.08. godz. 12.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też przesłanych pocztą!) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

6.08 – ogłoszenie list przyjętych