W roku akademickim 2019/2020 przy Instytucie Nauk Medycznych działa 9 Studenckich Kół Naukowych:

  • „SKN Biochemii klinicznej” – zrzesza 8 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biochemii klinicznej, opiekunami naukowymi koła są dr hab. n. med. Jan Gmiński oraz dr Konrad Szychowski
  • „SKN Ginekologii i Położnictwa” – zrzesza 6 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ginekologii i położnictwa, opiekunem naukowym koła jest     dr n. med. Dariusz Kowalczyk.
  • ,,SKN HistON” – zrzesza 18 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu immunohistologii, immunologii transplantacyjnej, onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki nowotworów oraz urologii. Opiekunem naukowym SKN jest lek.med. Joanna Tomiczek – Szwiec. W ramach koła naukowego działają trzy sekcje, których opiekunami są: dr hab. Sławomir Żegleń prof. UO (immunohistologia i immunologia transplantacyjna), lek. med. Joanna Tomiczek-Szwiec (onkologia, ginekologia onkologiczna i genetyka nowotworów) oraz lek. med. Sebastian Ciszewski (urologia).
  • „SKN Lancet” – zrzesza 13 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Jacek Hobot.
  • ,,SKN Medycyny ratunkowej, Nefrologii i Chorób wewnętrznych – RatINef” – zrzesza 24 studentów z zakresu trzech gałęzi specjalizacji medycznych: medycyny ratunkowej, nefrologii oraz chorób wewnętrznych. Głównym opiekunem koła naukowego jest prof. dr hab. n. med. Marian Klinger. Opiekunami poszczególnych sekcji koła są lek. med. Krzysztof Tomsza (medycyna ratunkowa), dr n. med Tomasz Porażko (nefrologia) oraz dr n. med. Anna Maria Rostropowicz-Honka (interna).  E-mail: SKNmedrni@gmail.com
  • „SKN Onkos” – zrzesza 5 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Barbara Radecka.
  • „SKN Panaceum” – zrzesza 14 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Dariusz Woszczyk.
  • „SKN Vita Parva” zrzesza 6 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu intensywnej opieki dzieci i noworodków, opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Zenon Halaba, prof. UO.
  • „SKN Pediatrii” – zrzesza 8 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu leczenia w pediatrii, opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO.

Zadania Studenckich Kół Naukowych opierają się na rozwijaniu zainteresowań naukowych i kształtowaniu umiejętności praktycznych studentów, a także zdobywaniu wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej oraz umożliwianiu prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników.

Za główne cele Studenckie Koła Naukowe obrały sobie pogłębianie wiedzy związanej z obszarem działania koła, prowadzenie badań naukowych pod okiem opiekunów, przygotowywanie i prezentacja prac naukowych, udział w warsztatach, szkoleniach i seminariach, czynny udział w konferencjach naukowych oraz organizowanie spotkań interdyscyplinarnych w celu wymiany doświadczeń z członkami innych kół.