W roku akademickim 2018/2019 przy Instytucie Medycyny działa 7 Studenckich Kół Naukowych:

 • „SKN Biochemii klinicznej” – zrzesza 8 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biochemii klinicznej, opiekunami naukowymi koła są
  dr hab. n. med. Jan Gmiński oraz dr Konrad Szychowski
 • „SKN Ginekologii i Położnictwa” – zrzesza 6 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ginekologii i położnictwa, opiekunem naukowym koła jest     dr n. med. Dariusz Kowalczyk
 • „SKN Lancet” – zrzesza 13 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę
  z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, opiekunem naukowym koła jest
  dr n. med. Jacek Hobot
 • „SKN Onkos” – zrzesza 5 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę
  z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Barbara Radecka
 • „SKN Panaceum” – zrzesza 14 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę
  z zakresu chorób wewnętrznych, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Dariusz Woszczyk
 • „SKN Vita Parva” – zrzesza 6 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę
  z zakresu intensywnej opieki dzieci i noworodków, opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Zenon Halaba, prof. UO
 • „SKN Pediatrii” – zrzesza 8 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę
  z zakresu leczenia w pediatrii, opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO

Zadania Studenckich Kół Naukowych opierają się na rozwijaniu zainteresowań naukowych i kształtowaniu umiejętności praktycznych studentów, a także zdobywaniu wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej oraz umożliwianiu prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników.

Za główne cele Studenckie Koła Naukowe obrały sobie pogłębianie wiedzy związanej z obszarem działania koła, prowadzenie badań naukowych pod okiem opiekunów, przygotowywanie i prezentacja prac naukowych, udział w warsztatach, szkoleniach i seminariach, czynny udział w konferencjach naukowych oraz organizowanie spotkań interdyscyplinarnych w celu wymiany doświadczeń z członkami innych kół.