TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI BIOETYCZNEJ W 2021 ROKU

Składanie wniosków
Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu drogą pocztową(na adres: Uniwersytet Opolski, Dziekanat Wydziału Lekarskiego dopiskiem Komisja Bioetyczna UO, ul. Oleska 48, 45-052 Opole) lub osobiście w budynku Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego bądź Sekretariacie Zakładu Anatomii i Farmakologii ul. Oleska 48, 45-052 Opole od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Komisja Bioetyczna informuje, iż w przypadku badań ankietowych anonimowych nie ma potrzeby składania wniosku do Komisji Bioetycznej. Badania takie nie spełniają kryteriów eksperymentu medycznego w rozumieniu art. 21 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2019.537), i nie wymagają  uzyskania opinii Komisji Bioetycznej.

Skład Komisji Bioetycznej

1. prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak (przewodniczący)
2. mgr Katarzyna Bisowska (zastępca przewodniczącego)
3. prof. dr hab. Tadeusz Dola
4. prof. dr hab. Marek Łagosz
5. dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO
6. dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO
7. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO
8. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
9. dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
10. dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO
11. dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO
12. dr n. med. Jacek Skowron
13. mgr farm Anna Stachlińska
14. mgr Sabina Wiatkowska

Formularze
Druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji Bioetycznej UO
1. Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego
2. Formularz zgody badanego na udział w eksperymencie medycznym
3. Formularz zgody opiekuna prawnego rodzica badanego na udział w eksperymencie medycznym
4. Formularz poświadczenia wyrażenia przez badanego zgody na udział w eksperymencie medycznym
5. Druk informacji dla uczestnika eksperymentu medycznego
6. Druk informacji dla opiekuna prawnego rodzica uczestnika eksperymentu medycznego
7. UO Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Informacja uczestnika badania IOD
8. UO Zgoda na przetwarzanie i Informacja dla opiekuna prawnego rodzica IOD
9. UO informacja dla kierownika zespołu realizującego eksperyment IOD
10. UO informacja dla członka zespołu realizującego eksperyment IOD

Osoby składające wniosek proszone są o zapoznanie się z dokumentem – Uwagi do wniosku

Kontakt

Wydział Lekarski
Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Obsługa administracyjna: mgr Agnieszka Brożonowicz
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
tel. 77 452 74 16, e-mail: abroz@uni.opole.pl
w razie nieobecności osoba do kontaktu:mgr Agata Marczak
Zakład Anatomii i Farmakologii p.2.14
tel. (77) 452 7554, e-mail: amarczak@uni.opole.pl