Termin najbliższego posiedzenia Komisji Bioetycznej:
12 grudzień 2019 r

Składanie wniosków
Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu drogą pocztową (na kopercie: Sekretariat Zakładu Anatomii i Farmakologii z dopiskiem Komisja Bioetyczna UO, ul. Oleska 48, 45-052 Opole) lub osobiście w budynku Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum, w Sekretariacie Zakładu Anatomii i Farmakologii ul. Oleska 48, 45-052 Opole od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Skład Komisji Bioetycznej
1. prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak (przewodniczący)
2. mgr Katarzyna Bisowska (zastępca przewodniczącego)
3. ksiądz prof. dr hab. Tadeusz Dola
4. prof. dr hab. Marek Łagosz
5. dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO
6. dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO
7. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO
8. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
9. dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO
10. dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO
11. dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO
12. dr n. med. Jacek Skowron
13. mgr farm Anna Stachlińska
14. Joanna Siekierka

Formularze
Druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji Bioetycznej UO
1. Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego
2. Formularz zgody badanego na udział w eksperymencie medycznym
3. Formularz zgody opiekuna prawnego rodzica badanego na udział w eksperymencie medycznym
4. Formularz poświadczenia wyrażenia przez badanego zgody na udział w eksperymencie medycznym
5. Druk informacji dla uczestnika eksperymentu medycznego
6. Druk informacji dla opiekuna prawnego rodzica uczestnika eksperymentu medycznego
7. UO Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Informacja uczestnika badania IOD
8. UO Zgoda na przetwarzanie i Informacja dla opiekuna prawnego rodzica IOD
9. UO informacja dla kierownika zespołu realizującego eksperyment IOD
10. UO informacja dla członka zespołu realizującego eksperyment IOD

Osoby składające wniosek proszone są o zapoznanie się z dokumentem – Uwagi do wniosku

Kontakt
Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum
Sekretariat Zakładu Anatomii i Farmakologii p.2.14
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
Obsługa administracyjna: mgr Agata Marczuk