Konkursy na zatrudnienie etatowe nauczycieli akademickich

 1. Analityka medyczna – adiunkt – załącznik
 2. Analityka medyczna – asystent – załącznik
 3. Biochemia – adiunkt -załącznik
 4. Biochemia – asystent  – załącznik
 5. Chirurgia naczyniowa – profesor  – załącznik  
 6. Chirurgia naczyniowa – profesor uczelni  – załącznik  
 7. Diabetologia – profesor  – załącznik 
 8. Diabetologia – profesor uczelni – załącznik 
 9. Diagnostyka laboratoryjna – adiunkt – załącznik
 10. Diagnostyka laboratoryjna – asystent   – załącznik
 11. Endokrynologia – profesor  – załącznik 
 12. Endokrynologia – profesor uczelni  – załącznik 
 13. Gastroenterologia – profesor – załącznik 
 14. Gastroenterologia – profesor uczelni – załącznik
 15. Medycyna ratunkowa – adiunkt – załącznik 
 16. Medycyna ratunkowa – asystent – załącznik
 17. Patomorfologia – adiunkt – załącznik
 18. Patomorfologia – asystent – załącznik
 19. Pediatria – adiunkt – załącznik 
 20. Pediatria – asystent – załącznik
 21. Radiologia i diagnostyka obrazowa – adiunkt – załącznik
 22. Radiologia i diagnostyka obrazowa – profesor uczelni  – załącznik

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

 1. Kardiochirurgia – adiunkt  – załącznik
 2. Neurochirurgia – adiunkt – załącznik
 3. Patofizjologia w diabetologii – adiunkt – załącznik
 4. Patofizjologia w endokrynologii – adiunkt – załącznik
 5. Patofizjologia w gastroenterologii – adiunkt – załącznik
 6. Pediatria – adiunkt – załącznik
 7. Pediatria – asystent  – załącznik

Konkursy na Kierowników Klinik/Oddziałów Klinicznych

Konkurs na stanowisko: Planista  – załącznik

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjno – technicznego  – załącznik 1– załącznik 2