WYDZIAŁ LEKARSKI
Instytut Nauk Medycznych
Collegium Medicum
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Uwaga !! Na czas zawieszenia zajęć w sprawach ważnych prosimy o kontakt:  tel. +48 (77) 452 7444; e-mail: dwl@uni.opole.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Kierownik Dziekanatu
mgr Agnieszka Brożonowicz
tel. +48 (77) 452 7416
e-mail: abroz@uni.opole.pl
pok. 2.05

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych
Joanna Tomalik
tel. +48 (77) 452 7445
e-mail: inm@uni.opole.pl
pok. 2.02

_________________________
Specjalista informatyk
mgr Grzegorz Dobosz
e-mail: gdobosz@uni.opole.pl
pok. 2.01

Zakład Anatomii
mgr Agata Marczak – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14
Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
mgr Patrycja Cieślik – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7240
e-mail: patrycja.cieslik@uni.opole.pl
pok. 2.30
Zakład Farmakologii
mgr Agata Marczak – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14
Zakład Histologii
mgr Iwona Hajduk – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24
Zakład Patologii
mgr Iwona Hajduk – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24
Zakład Fizjologii
mgr Beata Chomicz – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7392
e-mail: bchomicz@uni.opole.pl
pok. 2.32
Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego
mgr Karolina Wilk – pracownik techniczny
tel. +48 (77) 452 7557
e-mail: kwilk@uni.opole.pl
pok. 2.11