WYDZIAŁ LEKARSKI
Instytut Nauk Medycznych
Collegium Medicum
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Kierownik
mgr Agnieszka Kowalczyk
tel. +48 (77) 452 7416
e-mail: akowalczyk@uni.opole.pl
pok. 2.05
Specjalista ds.administracji
mgr Agnieszka Brożonowicz
tel. +48 (77) 452 7444
e-mail: abroz@uni.opole.pl
pok. 2.01

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych
Joanna Tomalik
tel. +48 (77) 452 7445
e-mail: lekarski@uni.opole.pl
pok. 2.02
Specjalista informatyk
mgr Grzegorz Dobosz
e-mail: gdobosz@uni.opole.pl
pok. 2.02

Sekretariat Zakładu Anatomii
mgr Agata Marczak
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14
Sekretariat Zakładu Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
mgr Sylwia Kapinos
tel. +48 (77) 452 7240
e-mail: sylwia.kapinos@uni.opole.pl
pok. 2.30
Sekretariat Zakładu Farmakologii
mgr Agata Marczak
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14
Sekretariat Zakładu Histologii
mgr Iwona Hajduk
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24
Sekretariat Zakładu Patologii
mgr Iwona Hajduk
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24
Sekretariat Zakładu Fizjologii
mgr Beata Chomicz
tel. +48 (77) 452 7392
e-mail: bchomicz@uni.opole.pl
pok. 2.32
Sekretariat Zakładu Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego
mgr Karolina Wilk
tel. +48 (77) 452 7557
e-mail: kwilk@uni.opole.pl
pok. 2.11