Konto IRK

Pytanie: Czy jeśli w poprzednim roku rejestrowałam się już na waszym panelu rekrutacyjnym, to czy w tegorocznej rekrutacji mogę korzystać z poprzedniego konta, które utworzyłam w ubiegłym roku? Pytam, ponieważ przy zakładaniu nowego konta pojawił się problem przy wpisywaniu danych osobowych, a dokładnie przy wprowadzaniu numer pesel wyskoczył komunikat, że ,,numer pesel występuje już pod innym loginem” i dane nie mogły przez to zostać zapisane.

Odpowiedź: W tegorocznej rekrutacji korzysta Pan z konta założonego w ubiegłym roku. Logowanie przez ten sam e-mail i hasło. Jeżeli nie pamięta Pan e-maila, proszę nawiązać kontakt z Centrum Informatycznym UO (e-mail: zgloszenia@uni.opole.pl ). Należy uaktualnić dane i wybrać rekrutację 2019/2020.

 

Zakładka „Wykształcenie”

Pytanie: Pojawił się komunikat: “Dokumenty i/lub wyniki egzaminów podane w formularzu “Wykształcenie” w Twoim profilu nie wystarczają do zapisania się na te studia.” Jak dokonać rejestracji?

Odpowiedź: W zakładce “Formularze osobowe” – “Wykształcenie” – “Dokumenty – Nowa matura” proszę wpisać rok uzyskania dokumentu 2019. Następnie w “edycji wyników egzaminu” w pierwszej kolumnie tabeli “Czy zdawany” odznaczyć zdawane na poziomie rozszerzonym przedmioty. Zapisać na dole. Nie odznaczać kolumny “Znam wynik”. Będzie można dokonać rejestracji na studia, a oceny będzie można uzupełnić później.

 

Aneks

Pytanie: Niestety nie udało mi się znaleźć na swoim koncie IRK miejsca w którym mogłabym wpisać wyniki poprawionej matury. Czy jest gdzieś możliwość dodania aneksu?

Odpowiedź: Numer aneksu należy wpisać (po przecinku) w miejscu gdzie wpisywała Pani „Numer dokumentu” dla matury. W “Wynikach egzaminu” wpisać ilość uzyskanych punktów uwzględniając aneks.

 

Rok poprawianej matury

Pytanie: Pierwszy raz zdawałam maturę w 2013 roku, lecz nie obejmowała ona matury rozszerzonej z biologii i chemii. W 2019 roku pisałam maturę z biologii i chemii.

Który rok matury powinnam wpisać w formularzu rekrutacyjnym w polu o nazwie ” Rok uzyskania dokumentu” oraz co powinno zawierać pole “Numer dokumentu” w tymże formularzu?

 Odpowiedź: Proszę wprowadzić maturę z 2019 r. tam gdzie Pani zadawała biologię i chemię na poziomie rozszerzonym. W zakładce “Formularze osobowe” – “Wykształcenie” – “Dokumenty – Nowa matura” proszę wpisać rok uzyskania dokumentu 2019. Następnie w “edycji wyników egzaminu” w pierwszej kolumnie tabeli “Czy zdawany” odznaczyć zdawane na poziomie rozszerzonym przedmioty. zapisać na dole. Nie odznaczać kolumny “Znam wynik”.
Numer dokumentu i wyniki wpisze Pani jak już odbierze świadectwo.

 

Opłata rekrutacyjna

Pytanie: Czy opłatę rekrutacyjną można uiścić przed terminem odebrania wyników matury?

Odpowiedź: Opłatę rekrutacyjną (w wysokości 85 zł) można uiścić już teraz. Po zarejestrowaniu się na koncie IRK pojawi się indywidualny numer konta, na który wpłaca się należność.

 

Cudzoziemcy

Pytanie: Nie mogę znaleźć informacji jakie są postępowania i warunki rekrutacji dla cudzoziemców którzy posiadają ważną Kartę Polaka. Czy będzie przeprowadzony jakiś egzamin ze znajomości języka polskiego?

Odpowiedź: Niestety na kierunek lekarski nie przyjmujemy cudzoziemców.

 

Zmiana trybu studiów

Pytanie: Czy jeżeli zostanę studentem studiów niestacjonarnych (odpłatnych), będę mógł później przenieść się na studia stacjonarne?

Odpowiedź: Regulamin Uniwersytetu Opolskiego nie pozwala na zmianę trybu studiów (z niestacjonarnych na stacjonarne) w trakcie trwania studiów.

 

Czesne

Pytanie: Ile wynosi opłata za rok studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim?

Odpowiedź: Opłata za rok studiów na kierunku lekarskim wynosi 30 000 zł.

 

Indywidualna Organizacja Studiów

Pytanie: Czy istnieje możliwość indywidualnego toku studiów?

Odpowiedź: Na kierunku lekarskim nie ma możliwości indywidualnego toku studiów.