Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

lek. med. Krzysztof Tomsza – Kierownik
e-mail: krzysztof.tomsza@uni.opole.pl

dr Jacek Kleszczyński
e-mail: jacek.kleszczynski@uni.opole.pl

mgr Tomasz Harych
e-mail: tomasz.harych@uni.opole.pl

________________________________________________________

Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych

dr n. med. Dariusz Woszczyk – Kierownik
e-mail: dariusz.woszczyk@uni.opole.pl

lek. Paweł Chrząstek
e-mail: pawel.chrzastek@uni.opole.pl

lek. Jędrzej Grad
e-mail: jedrzej.grad@uni.opole.pl

dr n. med. Joanna Pogrzeba
e-mail:joanna.pogrzeba@uni.opole.pl

dr n. med. Marcin Wójtowicz
e-mail: marcin.wojtowicz@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Oddział Kliniczny Pediatrii

dr n.med. Jarosław Mijas – Kierownik
e-mail: jarosław.mijas@uni.opole.pl

dr n.med. Magdalena Pyś-Spychała
e-mail:magdalena.pys-spychala@uni.opole.pl

lek. Anna Cichoń
e-mail:anna.cichon@uni.opole.pl

lek. Joanna Chimowicz
e-mail:joanna.chimowicz@uni.opole.pl

lek. Kinga Szczepańska
e-mail:kinga.szczepanska@uni.opole.pl

lek. Anna Drabot
e-mail: anna.drabot@uni.opole.pl

lek. Paulina Krasuska-Rzemińska
e-mail: paulina.krasuska-rzeminska@uni.opole.pl

lek. Izabela Robak-Potyka
e-mail: izabela.robakpotyka@uni.opole.pl

lek. Izabela Robak-Potyka
e-mail: izarob@poczta.onet.pl

______________________________________________________

Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej

dr n. med. Ryszard Noparlik – Kierownik
e-mail:ryszard.noparlik@uni.opole.pl

lek. Aleksandra Bęgowska-Falkowska
e-mail:aleksandra.begowskafalkowska@uni.opole.pl

lek. Anna Krzykawska-Gałuszek
e-mail:anna.krzykawskagaluszek@uni.opole.pl

dr Paweł Mielczarek
e-mail:pawel.mielczarek@uni.opole.pl

lek. Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska
e-mail:małgorzata.puziewoiczkrzemienowska@uni.opole.pl

lek. Aleksandra Gładysz
e-mail:aleksandra.gladysz@uni.opole.pl

_____________________________________________________

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

lek. Wiesława Błudzin
e-mail: wieslawa.bludzin@uni.opole.pl

____________________________________________________

Oddział Kliniczny Dermatologii

lek. Jadwiga Czarny-Szcześniak
e-mail:jadwiga.czarny-szczesniak@uni.opole.pl

lek. Agnieszka Czernecka
e-mail: agnieszka.czernecka@uni.opole.pl

lek. Dagmara Graczyk
e-mail: dagmara.graczyk@uni.opole.pl

lek. Emila Knosala
e-mail: emila.knosala@uni.opole.pl

lek. Ilona Kura
e-mail: ilona.kura@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Oddział Kliniczny Geriatrii

dr n. med. Andrzej Bunio
e-mai: andrzej.bunio@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Bojkowska-Otrębska
e-mail: katarzyna.bojkowska-otrebska@uni.opole.pl

lek. Marzena Derkacz-Jedynak
e-mail: marzena.derkacz-jedynak@uni.opole.pl

_____________________________________________________

Oddział Kliniczny Pulmonologii

dr n. med. Ewa Skrzypczyńska
e-mail: ewa.skrzypczynska@uni.opole.pl

lek. Janina Langner
e-mail: janina.langer@uni.opole.pl

lek. Teresa Szymasek
e-mail: teresa.szymasek@uni.opole.pl

lek. Tomasz Werner
e-mail: tomasz.werner@uni.opole.pl

________________________________________________

Oddział Kliniczny Reumatologii

lek. Małgorzata Falenta-Hitnarowicz
e-mail: malgorzata.falenta-hitnarowicz

lek. Katarzyna Suchoń
e-mail: katarzyna.suchon@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

lek. Wojciech Redelbach
e-mail: wredelbach@uni.opole.pl

lek. Tomasz Sachańbiński
e-mail: tomasz.sachanbinski@uni.opole.pl

lek. Aleksander Sachanbiński
e-mail: aleksandre.sachanbinski@uni.opole.pl

lek. Maciej Miodoński
e-mail: maciej.miodonski@uni.opole.pl

________________________________________________

Oddział Kliniczny Rehabilitacji

dr n. med. Tarsycjusz Kaźmierczuk
e-mail: tarsycjusz.kazimierczuk@uni.opole.pl

_________________________________________________

Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa

dr n. med. Marek Chowaniec
e-mail:marek.chowaniec@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Więcek
e-mail: jacek.wiecek@uni.opole.pl

lek. Grzegorz Gocko
e-mail: grzegorz.gocko@uni.opole.pl

lek. Andrzej Ośko
e-mail: andrzej.osko@uni.opole.pl

lek. Bożena Paluch-Paks
e-mail: bozena.paluch-paks@uni.opole.pl

lek. Magdalena Zawadzka-Duliniec
e-mail: magdalena.zawadzkaduliniec@uni.opole.pl

___________________________________________________

Oddział Kliniczny Urologii

lek. Władysław Błudzin
e-mail: wladyslaw.bludzin@uni.opole.pl

lek. Dominik Dziadkowiak
e-mail: dominik.dziadkowiak@uni.opole.pl

lek. Jacek Jastrzębski
e-mail: jacek.jastrzebski@uni.opole.pl

lek. Marek Czerski
e-mail: marek.czerski@uni.opole.pl

___________________________________________________

Oddział Kliniczny Okulistyki

dr n. med. Rafał Pławszewski
e-mail: rafal.plawszewski@uni.opole.pl

lek. Justyna Koba-Chowaniec
e-mail: justyna.koba-chowaniec@uni.opole.pl

lek. Łukasz Wylęgała
e-mail: lukasz.wylegala@uni.opole.pl

lek. Klaudia Kardynał-Klimkiewicz
e-mail:

lek. Katarzyna Stępień
e-mail: katarzyna.stepien@uni.opole.pl

lek. Edyta Sutor
e-mail: edyta.sutor@uni.opole.pl