Opłata rekrutacyjna

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. 

Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój Identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami.

Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w „moje konto”. Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. 

Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer rachunku bankowego!

Przykład: Opłata rekrutacyjna – Kierunek Lekarski

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty.

Brak opłaty rekrutacyjnej na koncie Uczelni w wymienionych powyżej terminach wyklucza automatycznie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to kandydatów rejestrujących się w I terminie rekrutacji, który upływa 9 lipca, a na kierunek lekarski 2 maja (staromaturzyści) i 9 lipca (nowomaturzyści).

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  • nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
  • pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
    nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.
  • Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: jwiech@uni.opole.pl