• formularz zgłoszeniowy -Pacjent Standaryzowany (PS) – do pobrania docx
  • regulamin rekrutacji – Pacjent Standaryzowany (PS) – do pobrania pdf
  • formularz zgłoszeniowy – dotyczy kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego prowadzącej zajęcia w WCSM – do pobrania pdf
  • formularz zgłoszeniowy – udział w dodatkowych zajęciach dla studentów w formie szkoleń oraz obozów – do pobrania pdf
  • formularz zgłoszeniowy – udział w szkoleniach dla kadry zarządzającej WCSM Uniwersytetu Opolskiego – do pobrania pdf
  • regulamin rekrutacji – udział w dodatkowych zajęciach dla studentów w formie szkoleń i obozów – do pobrania pdf
  • regulamin rekrutacji – udział w kursach i szkoleniach dla kadry zarządzającej WCSM i kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej kształcenie na kierunkach medycznych w WCSM – do pobrania pdf