1. dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO – Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
  2. dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
  3. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO – Koordynator Kierunku Lekarskiego
  4. dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO – Dziekan Wydziału Lekarskiego
  5. dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO
  6. dr n. med. Tomasz Porażko