Rekrutacja 2019/2020

Informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji kandydatów:

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 86/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 I 2018 r. Przeliczanie ocen „starej matury” (czyli zdawanej przed 2005 r.) oraz Matury Międzynarodowej (IB), Matury Europejskiej (EB) i matur zdawanych za granicą na punkty „nowej matury”(czyli zdawanej od 2005 r.)

Uchwała nr 46/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 86/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 I 2018 r. Zasady i tryb rekrutacji

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz zakres egzaminów wstępnych

Uchwała nr 72/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 maja 2014 r. Wykaz kierunków studiów, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2015-2019

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego          z dnia 24 maja 2013 r. dot. wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminy ich pobierania w Uniwersytecie Opolskim

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UO nr 134/2016-2020 z dnia 29 listopada 2018 r. Zasady i tryb rekrutacji tryb rekrutacji kandydatów

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UO nr 134/2016-2020 z dnia 29 listopada 2018 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz zakres egzaminów wstępnych