Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć najpóźniej do 30 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku niedostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.

 Skierowanie na badania lekarskie – do pobrania