Zakład Anatomii

Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Farmakologii

Zakład Fizjologii

Zakład Histologii

Zakład Patologii

Zakład Biologii i Genetyki

Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego

Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej

 

Klinika Pediatrii

Klinika Kardiologii

Klinika Chorób Wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Klinika Chirurgii

Kliniczny Oddział Pediatrii

Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Neurochirurgii

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Pracownia Testowych Pomiarów Dydaktycznych

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej