W dniu 03.12.2021r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fizjologia, działającego przy Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, mieli okazję uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym połączonym z praktycznymi warsztatami z zakresu wykorzystania metody Real-Time PCR w naukach podstawowych dla medycyny. Organizatorem szkolenia był Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., której bardzo dziękujemy za przeprowadzenie nieodpłatnych, certyfikowanych warsztatów dla studentów.  

Silne teoretyczne podstawy i nabycie praktycznych umiejętności, zakończone pozytywnym rezultatem przeprowadzonych doświadczeń i potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa, zwiększają szanse naszych studentów na możliwość aplikowania do zespołów badawczych, a w przyszłości prowadzenia własnych projektów i badań naukowych.

Wszystkim organizatorom bardzo dziękujemy, a uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej!

Alicja Sierakowska

Jakub Zając

___________________________________________________