Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020:

Wniosek o częściowe/całkowite* umorzenie należności – druk_nr_8._umorzenie_naleznosci.pdf (uni.opole.pl)

 

Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 i później:

Wniosek zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski oraz

Wniosek o rozłożenie na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Zarzadzenie-49_2020_Rektora-UO.pdf (uni.opole.pl)