Kierownik
mgr Agnieszka Kuras
tel. +48 (77) 452 7394
pok. 2.34
Samodzielni technicy symulacji medycznej
mgr inż. Agnieszka Kolasa
mgr Edyta Pawęzka
tel. +48 (77) 452 7395
pok. 2.35

_____________________________________

Symulacja medyczna stała się praktycznie standardem nauczania na uczelniach medycznych. Nauczanie metodą symulacji medycznej jest nowoczesnym procesem kształcenia wykorzystującym medyczny sprzęt edukacyjny, począwszy od prostych trenażerów służących do nauki pojedynczych podstawowych procedur medycznych, aż do zaawanasowanych fantomów i symulatorów pacjenta, wiernie odzwierciedlających człowieka i jego parametry. Taka forma nauczania bezpośrednio wpływa na poprawę jakości kształcenia na kierunkach medycznych, zaś w efekcie końcowym daje wyuczony w warunkach symulowanych docelowy profesjonalizm w zakresie opieki medycznej oferowany pacjentowi przez przyszłych lekarzy. Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Opolskim dysponuje obecnie dwiema salami niskiej wierności: Salą z zakresu ALS (Advanced Life Support) oraz BLS (Basic Life Support) oraz Pracownią Nauki Umiejętności Technicznych, Chirurgicznych i Pielęgniarskich. Realia wysokiej wierności znajdą swoje rzeczywiste odzwierciedlenie w Sali Umiejętności Klinicznych i Pielęgniarskich, Sali Intensywnej Terapii, Sali Porodowej, Bloku Operacyjnym oraz Symulatorze Karetki wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Sale symulacji wysokiej wierności wyposażone w pomieszczenia sterowni dadzą możliwość przeprowadzenia debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza oraz przeprowadzenia egzaminu OSCE. Uzupełnieniem metod kształcenia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą zajęcia z udziałem pacjentów standaryzowanych, czyli naturalnych pacjentów-ochotników, odtwarzających na potrzeby zajęć określone sytuacje kliniczne.

Film – WCSM