Zakład Anatomii      (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO – Kierownik
e-mail: msimka@uni.opole.pl

dr n. med. Marcin Skuła
e-mail: mskula@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Hobot
e-mail: jhobot@uni.opole.pl

dr n. biol. Joanna Czaja
e-mail: heyna@uni.opole.pl

dr n. med. Rafał Olejnik
e-mail: rafal.olejnik@uni.opole.pl

dr n. med. Dariusz Kowalczyk
e-mail: dariusz.kowalczyk@uni.opole.pl

dr n. med. Agnieszka Ledniowska
e-mail: agnieszka.ledniowska@uni.opole.pl

lek med. Wojciech Redelbach
e-mail: wredelbach@uni.opole.pl

mgr Agata Marczak – pracownik inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14

mgr Paweł Grabarek – samodzielny technik
tel. +48 (77) 452 72 33
e-mail: pawel.grabarek@uni.opole.pl
pok. nr 13

Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

dr n. biol. Agnieszka Rombel – Bryzek
e-mail: agarombel@uni.opole.pl

mgr Sylwia Kapinos
e-mail: sylwia.kapinos@uni.opole.pl

mgr Renata Mond-Paszek
e-mail: renata.mond-paszek@uni.opole.pl

mgr Ewa Gawrylak-Dryja
e-mail: ewa.gawrylak-dryja@uni.opole.pl

mgr Patrycja Cieślik – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7240
e-mail: patrycja.cieslik@uni.opole.pl
pok. 2.30

Zakład Farmakologii    (galeria zdjęć – sala wykładowa)

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak – Kierownik
e-mail: przemyslaw.nowak@uni.opole.pl

dr n. med. Eva Korossy – Mruk
e-mail: eva.korossy@uni.opole.pl

dr n. med. Marta Skowron
e-mail: marta.skowron@uni.opole.pl

dr n. med. Monika Skowron
e-mail: monika.skowron@uni.opole.pl

lek. Magdalena Gruszkowska
e-mail: magdalena.gruszkowska@uni.opole.pl

lek. Tomasz Zemła
e-mail: tomasz.zemla@uni.opole.pl

mgr Agata Marczak – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14

Zakład Fizjologii     (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO – Kierownik
e-mail: dsoszynski@uni.opole.pl

dr n. med. Andrzej Wester
e-mail: andrzej.wester@uni.opole.pl

dr n. biol. Dariusz Ziaja
e-mail: d.ziaja@uni.opole.pl

mgr Michał Braczkowski
e-mail: michal.braczkowski@uni.opole.pl

mgr Beata Chomicz – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7392
e-mail: bchomicz@uni.opole.pl
pok. 2.32

Zakład Histologii  (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med.Sławomir Żegleń, prof. UO – Kierownik
e-mail: szeglen@uni.opole.pl

dr n.med. Elżbieta Wozniak – Grygiel
e-mail: ewozniakg@uni.opole.pl

dr n. biol. Elżbieta Dudek
e-mail: edudek@uni.opole.pl

lek. med. Joanna Tomiczek-Szwiec
e-mail: jszwiec@uni.opole.pl

lek. med. Sebastian Ciszewski
e-mail: sebastian.ciszewski@uni.opole.pl

mgr Iwona Hajduk – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO – Kierownik
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Barbara Radecka
e-mail: bradecka@uni.opole.pl

dr n. med. Małgorzata Pieniążek
e-mail: malgorzata.pieniazek@uni.opole.pl

dr n. med. Adam Pawlak
e-mail: adam.pawlak@uni.opole.pl

mgr piel. Małgorzata Szerszeń
e-mail: malgorzata.szerszen@uni.opole.pl

mgr Karolina Wilk – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7557
e-mail: kwilk@uni.opole.pl
pok. 2.11

Zakład Patologii   (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO – Kierownik
e-mail: katarzyna.steplewska@uni.opole.pl

lek.med. Jacek Masełko
e-mail: jacek.maselko@uni.opole.pl

lek. med. Krystian Czyż
e-mail: krystian.czyz@uni.opole.pl

lek. med. Paul Piotr
e-mail: piotr.paul@uni.opole.pl

lek. med. Bogna Szcześniak – Kłusek
e-mail: bogna.szczesniak-klusek@uni.opole.pl

mgr Iwona Hajduk – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24

Zakład Biologii i Genetyki

dr hab. n. biol. Anna Goc, prof. UO – Kierownik
e-mail: anna.goc@uni.opole.pl

dr n. biol. Ewa Boniewska – Bernacka
e-mail: boniesia@uni.opole.pl

dr n. biol. Anna Pańczyszyn
e-mail: apanczyszyn@uni.opole.pl

dr n. przyr. Zbigniew Pokora
e-mail: zpokora@uni.opole.pl

Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii

dr n. med. Krzysztof Burdynowski– Kierownik
e-mail: krzysztof.burdynowski@uni.opole.pl

mgr Anna Chojna-Góral
e-mail: anna.chojna-goral@uni.opole.pl

mgr Tomasz Grzeszek
e-mail: tomasz.grzeszek@uni.opole.pl

mgr Joanna Kowalska
e-mail: joanna.kowalska@uni.opole.pl

Zakład Kliniczny Diagnostyki Diagnostyki Obrazowej

dr n. med. Katarzyna Sznajder – Kierownik
e-mail: katarzyna.sznajder@uni.opole.pl

dr n. med. Marek Waligóra
e-mail: mwaligora@uni.opole.pl

lek. med. Artur Grochowski
e-mail: artur.grochowski@uni.opole.pl

lek. med. Dominika Klekot
e-mail: dominika.klekot@uni.opole.pl

lek. med. Magdalena Stachera
e-mail: magdalena.stachera@uni.opole.pl