Zakład Anatomii      (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO – Kierownik
e-mail: msimka@uni.opole.pl

dr n. med. Marcin Skuła
e-mail: mskula@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Hobot
e-mail: jhobot@uni.opole.pl

dr n. biol. Joanna Czaja
e-mail: heyna@uni.opole.pl

dr n. med. Tomasz Porażko
e-mail: tporazko@uni.opole.pl

dr n. med. Marek Waligóra
e-mail: mwaligora@uni.opole.pl

dr n. med. Dariusz Kowalczyk
e-mail: dariusz.kowalczyk@uni.opole.pl

dr n. med. Agnieszka Ledniowska
e-mail: agnieszka.ledniowska@uni.opole.pl

lek med. Wojciech Redelbach
e-mail: wredelbach@uni.opole.pl

lek.med. Jacek Masełko
e-mail: jacek.maselko@uni.opole.pl

Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński – Kierownik
e-mail: jgminski@uni.opole.pl

dr n. biol. Konrad Szychowski
e-mail: kszychowski@uni.opole.pl

dr n. biol. Agnieszka Rombel – Bryzek
e-mail: agarombel@uni.opole.pl

mgr Sylwia Kapinos
e-mail: sylwia.kapinos@uni.opole.pl

mgr Renata Mond-Paszek
e-mail: renata.mond-paszek@uni.opole.pl

mgr Ewa Gawrylak-Dryja
e-mail: ewa.gawrylak-dryja@uni.opole.pl

Zakład Farmakologii    (galeria zdjęć – sala wykładowa)

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak – Kierownik
e-mail: przemyslaw.nowak@uni.opole.pl

dr n. med. Eva Korossy – Mruk
e-mail: eva.korossy@uni.opole.pl

Zakład Fizjologii     (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO – Kierownik
e-mail: dsoszynski@uni.opole.pl

dr n. med. Andrzej Wester
e-mail: andrzej.wester@uni.opole.pl

dr n. biol. Dariusz Ziaja
e-mail: d.ziaja@uni.opole.pl

mgr Michał Braczkowski
e-mail: michal.braczkowski@uni.opole.pl

Zakład Histologii  (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med.Sławomir Żegleń, prof. UO – Kierownik
e-mail: szeglen@uni.opole.pl

dr n.med. Elżbieta Wozniak – Grygiel
e-mail: ewozniakg@uni.opole.pl

dr n. biol. Elżbieta Dudek
e-mail: edudek@uni.opole.pl

lek. med. Joanna Tomiczek-Szwiec
e-mail: jszwiec@uni.opole.pl

lek. med. Sebastian Ciszewski
e-mail: sebastian.ciszewski@uni.opole.pl

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO – Kierownik
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
e-mail: marian.zembala@uni.opole.pl

dr n. med. Barbara Radecka
e-mail: bradecka@uni.opole.pl

mgr piel. Małgorzata Szerszeń
e-mail: malgorzata.szerszen@uni.opole.p

Zakład Patologii   (galeria zdjęć – sala wykładowa)

dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO – Kierownik
e-mail: katarzyna.steplewska@uni.opole.pl

lek.med. Jacek Masełko
e-mail: jacek.maselko@uni.opole.pl

lek. med. Krystian Czyż
e-mail: krystian.czyz@uni.opole.pl

lek. med. Paul Piotr
e-mail: piotr.paul@uni.opole.pl

lek. med. Bogna Szcześniak – Kłusek
e-mail: bogna.szczesniak-klusek@uni.opole.pl

Pracownia Biologii i Genetyki Lekarskiej

dr n. przyr. Zbigniew Pokora – Kierownik
e-mail: zpokora@uni.opole.pl

dr n. med. Henryka Sodowska
e-mail: hsodowska@uni.opole.pl