Pani Alicja Sierakowska, studentka V roku kierunku lekarskiego, członkini SKN Psychologii Lekarskiej, jako jedyna studentka została zakwalifikowana do wygłoszenia referatu w dniu 17.09.2022 r. podczas 21st European Symposium on Somatotherapy and Psychosomatic Education in Cracow. Tytuł przedstawionej pracy: Neurobiological conditioning in the course of PTSD. Wygłoszony referat został doceniony przez komitet naukowy i organizacyjny. Na zdjęciu Pani Alicja Sierakowska oraz moderator sesji prof. dr hab. Nina Ogińska – Bulik. Opiekunem SKN Psychologii Lekarskiej jest dr n.med. Adam Pawlak.