_________________________________________

Konkursy na stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy zamieszczane są na stronie głównej Uniwersytetu Opolskiego link do strony

_________________________________________

ARCHIWUM