Dla studentów i pracowników


OGŁOSZENIA

Erasmus+ – rekrutacja uzupełniająca dla pracowników w dniach 22.04-08.05.2024 r.

Opolskie Spotkania Medyczne

Oceń swojego wykładowcę

18.10.2023 r. – Zaproszenie na spotkanie SKN Seksuologii Klinicznej UO i SKN Psychologii Lekarskiej UO

31.05.2023 r. – Seminarium -“Wykorzystanie pełnego bogactwa próbek biologicznych dzięki aplikacjom do transkryptomiki pojedynczej komórki i przestrzennej”

19-20.05.2023 r. – V Regionalną Konferencję “MÓZG i SERCE” Postępy w diagnostyce i leczeniu

17.04.2023 r. – Oceń działalność administracji UO

20.04.2023 r.Zaproszenie na spotkanie z amerykańskim gerontologiem prof. Williamem E. Hilsem – “Globalne problemy starzenia się, które mają znaczenie: skuteczna strategia edukacyjna”

08.03.2023 r. – Warsztaty PCR w Zakładzie Fizjologii INM

Kredyt na studia medyczne – informacja

Kredyt medyczny Q&A dla studentów

28.11.2022 r. – Szlachetna Paczka – IFMSA-Poland Oddział Opole

23.11.2022 r. – Warsztaty – ,,Wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych w badaniach biomedycznych”

04.11.2022 r. – Nominacja IFMSA do nagrody „Pro Juvenes”

29.09.2022 r.PROGRAM SYMPOZJUM STUDENCKIEGO ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE 2022

Erasmus -rekrutacja pracowników do 03.07.2022 r.

21-22.05.2022 r. –Kultura zdrowia. Dni Dawcy Szpiku w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

16-20.05.2022 r.- Odbędzie się kolejna edycja projektu „Tramwaj zwany Pożądaniem” organizowana przez IFMSA-Poland Oddział Opole

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2021/2022

1.06-10.09. 2022 r.Burmistrz miasta Kluczborka ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów medycyny i pielęgniarstwa

29.04.2022 r. – Wykład z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci– organizator Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Opole

27.04.2022 r. – Medyczne wykłady w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

22-23.04.2022 r. – Kardiolodzy z całej Polski przyjadą do Opola

07.03.2022 r. – SEMINARIUM – „Badanie heterogenności próbek biologicznych z wykorzystaniem rozwiązań do transkryptomiki single cell oraz transkryptomiki przestrzennej firmy 10x Genomics”

Nowa rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2022/2023 w ramach Programu Erasmus+

Terminarz egzaminów Kierunku Lekarskiego – sesja zimowa 2021/2022

28.01-18.02.2022  r.- Procedura SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów oraz Procedura SDJK-O-U16 Oceny pracowników jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego 

Nabór wniosków o stypendium przyznawane przez Województwo Opolskie dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Rekrutacja do programu MOST 2021/2022

Dodatkowa rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

FORTHEM dla Studentów – czekamy na Wasze zgłoszenia!

15.09.2021 r. – Studenckie sympozjum naukowe – ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

11.05.2021 r. – Dodatkowa rekrutacja dla pracowników w ramach Programu Erasmus+

12.03.2021 r. – Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Programu Erasmus+

23.02.2021 r. – Zaproszenie dla studentów na zebranie organizacyjne SKN Psychologii Lekarskiej

Szkolenie biblioteczne  – obowiązkowe dla studentów I roku

Terminy  wpisywania ocen w semestrze zimowym 2020/2021

Startuje mobilny USOS na system Android – to już 25 stycznia 2021 roku!

W dniach 9-23 listopada 2020 r. odbędzie się anonimowe badanie ankietowe dla studentów, dotyczące oceny realizacji zajęć dydaktycznych za semestr letni 2019/2020 – więcej informacji

Program Erasmus – szkolenia

Termin wpłaty I raty za czesne

Uwaga! Obsługa studentów w Dziekanacie

Rekrutacja 2020/2021 Erasmus+

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne

30.06.2020 r. – Uznanie kwalifikacji zawodowych lekarza w innych państwach członkowskich UE

25-26.04.2020 r. – III Konferencja Naukowa Sekcji Leku Naturalnego PTFarm Oddziału Wrocławskiego dla studentów i młodych pracowników nauki załącznik

29.01.2020 r. – Wybory elektorów spośród nauczycieli akademickich załącznik-1załącznik-2

21.01.2020 r. – Posiedzenie Studenckiej Rady Wydziału Lekarskiego – godz. 12:00 w Collegium Medicum sala 3.29

20-26.01.2020 r. – Akcja profilaktyczna studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – Pracownia Testowych Pomiarów Dydaktycznych

KONKURSY NA STANOWISKA

16.01.2020 r. – Informacja o ubezpieczeniu dla studentów kierunku lekarskiego

15.11.2019 r. – NEUROPATOLOGIA. NEUROGENETYKA 2019, Warszawa – program konferencji

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK WAKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – Decyzja nr 1/2019 z dnia 29.04.2019 r.

23.05.2019 r. – AKADEMIA RAKA PŁUCA 2019program warsztatów

22.05.2019 r. –Akcje prozdrowotne studentów kierunku lekarskiego UO

10.05.2019 r. – Sympozjum naukowo-szkoleniowe MEDYCYNA RODZINNA 2019 program

25.04.2019 r. – Spotkanie z Profesorem Janem Lubińskim, genetykiem i patomorfologiem – czwartek godz. 10.15 Aula B, Oleska 48, Opole

AccessMedicine – nowa baza z zakresu medycyny

Elektroniczna rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane

5-6.04. 2019 r. – VII KONFERENCJA I WARSZTATY Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – program

7-8.03. 2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Farmaceuta na oddziale szpitalnym – optymalizacja opieki nad pacjentem” – program, rejestracja

6-7.02.2019 r. – Warsztaty – wstęp wolny dla wszystkich
“Zastosowanie mikroskopii optycznej, cytogenetyki oraz technologii MALDI TOF w medycynie personalizowanej”

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej – SUPERHELISA 2019

22-23.02.2019 r. – I Edycja Ogólnopolska “SPOTKANIE Z PEDIATRIĄ” –informacja, program

 

Sprawozdanie ze spotkania Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC).

W dniach 27-29 czerwca 2024 roku w Lille we Francji odbyło się coroczne spotkanie Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) międzynarodowej, interdyscyplinarnej organizacji zrzeszającej profesjonalistów medycznych, których celem działanie na rzecz edukacji, badań i dobrych praktyk wspierających pacjentów z chorobami onkologicznymi. W ciągu trzech dni obrad odbywały spotkania grup roboczych sesje plenarne oraz interaktywne sesje posterowe prezentujące plakaty zakwalifikowane do przedstawienia na konferencji. Instytut Nauk Medycznych w Opolu był reprezentowany przez lek. Agnieszkę Kluczną, asystentkę Zakładu Medycyny Paliatywnej, która prezentowała w sesji edukacyjnej plakat przedstawiający wyniki dwuośrodkowego badania dotyczącego symulacji.

Udział studentów Wydziału Lekarskiego w Festiwalu Nauki.

W dniu 08.06.2024r odbył się Festiwal Nauki, podczas którego na swoje stoisko zaprosili Studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Wśród nich byli członkowie Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej (Wiktoria Koziol, Szymon Mielczarek, Alicja Rola oraz Bartosz Sieńkowski) wraz z opiekunem – nauczycielem akademickim Klinicznego Oddziału Medycyny Ratunkowej mgr piel. Adą Lisowską. Na stoiskach Wydziału chętni mogli nauczyć się zasad prowadzenia resuscytacji dorosłego i niemowlęcia, obsługi automatycznego defibrylatora AED oraz postępowania w przypadku zadławień. Można było również zobaczyć jak wygląda od środka karetka, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz nauczyć się samobadań i szycia chirurgicznego.

Sprawozdanie z wizyty w Long Beach

Zakład Medycyny Paliatywnej

W dniu 30 kwietnia 2024 roku lek. Agnieszka Kluczna miała możliwość odwiedzić   Memorial  Care Tood Cancer Institute  Long Beach CA i spotkać się z lek. Mariuszem Wirgą, psychiatrą, szefem wydziału psychiatrii i medycznym dyrektorem odpowiedzialnym za psychoonkologiczną opiekę nad  onkologicznymi pacjentami.

Fundatorem ośrodka jest Malcolm C. Todd, chirurg, wpływowy lider Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, pełniący funkcję osobistego lekarza Richard M.Nixona, delegat WHO.

Budynek instytutu składa się z 3 pięter podzielonych na tematyczne (dotyczące różnych rodzajów chorób nowotworowych) oddziały, gdzie pacjenci mają udzielane świadczenia medyczne (chemioterapia, medycyna paliatywna), pielęgniarskie i rehabilitacyjne. W ramach kompleksowej opieki pacjenci mają możliwość korzystania z zajęć psychoterapeutycznych (dr M. Wirga) oraz porad dietetycznych.

Każdy pacjent zgłaszający się na terapię trafia do dedykowanego mu oddziału:

1.Specjalistycznej kliniki dla kobiet, z odcinkami chorób piersi i urologicznej onkologii,

i

2.Wielospecjalistycznej praktyki, do której należą oddziały gastroenterologii, hematologii, pulmonologii, urologii, opieki paliatywnej, i medycznej onkologii.

Wszystkie świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym i pobytu dziennego.

W lobby instytutu znajduje się artystyczna instalacja z 10 000 tysiącami wykonanych z papieru metoda origami żurawi, które zwisając z sufitu nadają wyjątkowy charakter temu miejscu. Pomysł kompozycji oparty jest na japońskiej legendzie, która głosi, życzenie spełni się każdemu, kto z wykona 1000 żurawi origami. Pracownicy i społeczność Long Beach wykonali 10 000 żurawi z origami, aby życzyć wszystkim pacjentom długiego radosnego życia lub pomyślnego powrotu do zdrowia po chorobie nowotworowej.

Celem wsparcia pacjentów kończących leczenie onkologiczne na drugim piętrze umieszczony jest również dzwon, którego dźwięk ogłasza dobrą nowinę- powrót do zdrowia. Na ścianach ośrodka umieszczone są wspierające sentencje oraz wykonane przez wolontariuszy ozdoby. Niewątpliwą wartością dodaną budynku jest ozdobiony roślinami taras, który stanowi miejsce spotkań personelu i pacjentów.

Mamy nadzieję, że takie miejsca będą mogły również powstawać w Polsce.

 

 

 

Oncoday 2024

18 maja 2024 r. w budynku Uniwersytetu Opolskiego odbyły się warsztaty onkologiczne dla studentów Wydziału Lekarskiego pod nazwą „Oncoday 2024”. Były one organizowane przez Studenckie Koło Naukowe „Oncos” we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Chirurgii Onkologicznej „Excisio” oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym Uniwersytetu Onkologicznego.

 • Wykłady wygłosili dr hab. n.med. Barbara Radecka oraz dr n. med. Tomasz Sachańbiński. warsztaty z badania palpacyjnego piersi z wykorzystaniem trenażerów
 • warsztaty z badania per rectum z wykorzystaniem trenażerów
 • warsztaty z badania dermatoskopowego skóry, podczas których uczestnicy oceniali znamiona przy wykorzystaniu dermatoskopów
 • warsztaty z biopsji gruboigłowej, w których wykorzystano piersi z indyka, z ukrytymi w nich oliwkami, aparat USG oraz igły do biopsji gruboigłowej
 • warsztaty z anatomii chirurgicznej z wykorzystaniem modeli anatomicznych
 • warsztaty z brachyterapii, z wykorzystaniem aplikatorów, które uczestnicy umieszczali w jabłkach imitujących ciało pacjenta.

Powyższe warsztaty były poprzedzone prelekcjami. Każde z nich odbyły się w trzech turach.

Oprócz tego odbyły się warsztaty z komunikacji z pacjentem onkologicznym. Miały one formę symulacji wysokiej wierności.

Każdy z tematów warsztatów był organizowany i prowadzony przez odpowiedzialną za niego grupę studentów z SKN „Oncos” i Chirurgii Onkologicznej „Excisio”. Wcześniej studenci zostali przeszkoleni przez wymienionych poniżej lekarzy i psycholog zajmujących się daną dziedziną, którzy byli również obecni i służyli pomocą podczas trwania warsztatów. Opiekunowie merytoryczni warsztatów:

dr hab. n.med. Barbara Radecka

dr n. med. Tomasz Sachańbiński

dr n. med. Kamila Czerw

lek. Anna Świercz

lek. Agnieszka Kluczny

mgr.  Karolina Tomiczek-Kudła

lek. Karolina Zarańska.

Każda tura warsztatów kończyła się quizem z wiedzy przekazanej podczas warsztatów. Uczestnicy, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali nagrody książkowe.

Przez cały czas trwania warsztatów uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku, a czas spędzony przy stoisku gastronomicznym szczególnie sprzyjał integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń.

W wydarzeniu uczestniczyły również Ambasadorki Kampanii profilaktycznej  „jesteś ważna” organizowanej przez powiat lubiński, z którymi współpracuje SKN Oncos. Panie wysłuchały wykładów oraz wzięły udział w warsztatach z palpacyjnego badania piersi na trenażerach. Zdobytą wiedzą będą dzielić się dalej z mieszkankami Lubina i okolic.

„Oncoday” uzyskało również patronat lokalnych mediów:

 • Radio Doxa FM
 • 24opole.pl
 • opowiecie.info
 • Radio Sygnały.

Poniżej zostały zamieszczone linki do stron internetowych artykułów:

https://doxa.fm/audycja/oncoday/

https://doxa.fm/slider/warsztaty-onkologiczne-wracaja-na-uniwersytet-opolski/

https://www.radiosygnaly.uni.opole.pl/oncoday-inicjatywa-od-studentow-dla-studentow/

https://opowiecie.info/nami-oncoday-czyli-warsztaty-dla-studentow-wydzialu-lekarskiego/

https://www.24opole.pl/52369,Oncoday_na_Uniwersytecie_Opolskim_Edukacja_i_profilaktyka_onkologiczna,wiadomosc.html

Dzięki zainteresowaniu mediów przekaz warsztatów dotyczący istoty profilaktyki chorób nowotworowych oraz tematu onkologii mógł dotrzeć do mieszkańców Opola i okolic.

W Komitecie Organizacyjnym Warsztatów byli studenci Wydziału Lekarskiego:

 • Dorota Szydłowska
 • Zuzanna Pokorna
 • Katarzyna Pala
 • Katarzyna Łęgosz
 • Jagoda Adamarczuk
 • Kamil Stefański
 • Karol Laksa.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji należą się także: Pani Agacie Marczak, Pani Beacie Chomicz, Pani Agnieszce Kuras oraz Pani Kindze Kobiałce.

„Oncoday” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Z wiadomości otrzymanych od uczestników po wydarzeniu wynikało, że wynieśli oni z warsztatów dużo nowych informacji. Szczególnie ważna była dla nich część praktyczna, gdyż poprzez takie ćwiczenia lepiej przyswajają wiedzę oraz nabierają większej pewności siebie w przyszłym kontakcie z pacjentem. Zdobytą wiedzę na pewno wykorzystają w przyszłej medycznej karierze, bez względu na to jaką specjalizację wybiorą.

Również z pozytywnym odbiorem „Oncoday” spotkaliśmy się ze strony studentów prowadzących warsztaty. Przygotowania do nich wiele ich nauczyły – zdobyli wiedzę z zakresu onkologii, rozwijali umiejętność pracy w grupie oraz mogli sprawdzić się w roli „nauczyciela” prowadząc warsztaty.

Zadowoleni z udziału w warsztatach byli również uczestniczący w nich lekarze i pracownicy Wydziału Lekarskiego. Byli pod wrażeniem zaangażowania w nich studentów, tym bardziej że odbywały się one w dniu wolnym od zajęć. „Oncoday” było niewątpliwie wydarzeniem, które połączyło ludzi pełnych pasji do medycyny i onkologii.

Projekt finansowany był z grantu w ramach „Opolska Pozytywna Edukacja – wyzwania przyszłości”. Dziękujemy za wsparcie wydarzenia przez Pana Marszałka Województwa Opolskiego: Andrzeja Bułę oraz Panią Wicemarszałek Województwa Opolskiego: Zuzannę Donath-Kasiurę.

 

 

Sukces studentek z SKN “X-ray”.

Dnia 20 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się 10. Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne. Członkinie Studenckiego Koła Naukowego „X-ray” w składzie Aleksandra Wojtera, Weronika Kobiałka i Katarzyna Pala przygotowały pracę pt. „Przypadek pacjentki z rzadkim nowotworem imitującym zatorowość płucną – trudności diagnostyczne”. Pracę zaprezentowała studentka V roku Aleksandra Wojtera, a opiekunem pracy była dr n. med. Katarzyna Sznajder. Mamy przyjemność poinformować, że w sesji przypadków klinicznych praca została doceniona przez Jury i zajęła pierwsze miejsce!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zaproszenie na spotkanie naukowe.

Z przyczyn niezależnych od Organizatora spotkanie odbędzie się przez platformę Zoom, godzina i miejsce spotkanie – bez zmian.

Konferencja CODE BLUE 2024

Zakończyliśmy właśnie cykl warsztatów, które odbywają się w ramach Medical Conference CODE BLUE 2024 w Hotelu Słociak Opolu. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość przećwiczyć różne procedury i techniki medyczne związane z ratowaniem życia pacjentów w sytuacjach nagłych. Uczestnicy warsztatów dzięki uprzejmości firmy Echo-Son SA mieli możliwość zapoznania się technikach ultrasonografii (USG) w szybkim badaniu pacjentów (FAST) w celu szybkiej oceny obrażeń wewnętrznych oraz praktykowali zakładanie dostępów naczyniowych pod kontrolą USG, co pozwala na precyzyjne i bezpieczne wprowadzenie kaniuli do żył lub tętnic w celu podania leków lub płynów do pacjenta.

Kolejnym tematem było tamowanie krwotoków za pomocą systemu REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta), który polega na wprowadzeniu balonu do aorty w celu zatrzymania krwawienia z obszarów zewnątrz i wewnątrz jamy brzusznej. Warsztaty również obejmowały technikę konikotomii, czyli przeprowadzenie bezpośredniego dostępu do dróg oddechowych poprzez wykonanie cięcia w krtani w przypadkach, gdy konwencjonalne metody nie są skuteczne oraz techniki szycia ran. Ogromne wsparcie w przeprowadzeniu tych warsztatów zapewniła nam firma Phantomskin.eu która dostarczyła niezbędny sprzęt do ćwiczeń oraz realistyczne fantomy. Ostatnim warsztatem przygotowanym dla uczestników był warsztat z wykonywania minitorakotomii klatki piersiowej, co jest istotne w przypadku urazów klatki piersiowej i płucnych, aby zapewnić stabilizację i kontrolę nad ewentualnymi obrażeniami. Uczestnicy mieli możliwość ćwiczeń na specjalnie wypreparowanych tkankach zwierzęcych.

Mamy nadzieję, że warsztaty podobały się uczestnikom i dostarczyły im praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie ratowania życia pacjentów w sytuacjach nagłych, umożliwiając im skuteczne działanie w ekstremalnych warunkach medycznych.

Możemy z radością stwierdzić, że była to wyjątkowa okazja integracji środowiska medycznego. Wydarzenie to zgromadziło nie tylko renomowanych lekarzy różnych specjalizacji, ale także pielęgniarki, ratowników medycznych oraz ambitnych studentów medycyny. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w prezentacjach najnowszych osiągnięć naukowych, warsztatach praktycznych oraz dyskusjach panelowych, co przyczyniło się do wzbogacenia ich wiedzy i umiejętności. Wielość perspektyw oraz różnorodność doświadczeń uczestników sprawiły, że dyskusje były niezwykle owocne, a wymiana wiedzy i poglądów prowadziła do inspirujących wniosków. Obecność studentów medycyny była szczególnie budująca, ponieważ mogli oni uczestniczyć w dyskusjach z doświadczonymi profesjonalistami, zdobywać nową wiedzę oraz nawiązywać kontakty, które mogą być kluczowe dla ich przyszłej kariery zawodowej. W rezultacie konferencja nie tylko umocniła współpracę między różnymi środowiskami medycznymi, ale również przyczyniła się do dalszego rozwoju całej branży poprzez wymianę najlepszych praktyk i najnowszych osiągnięć naukowych.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, wydarzenie to było pełne inspiracji i otwarcia na nowe możliwości rozwoju medycyny. Dziękujemy również Marszałkowi Województwa Opolskiego – Andrzejowi Buła oraz Prezydentowi Miasta Opole – Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za okazane zaufanie i objecie naszej konferencji Patronatem Honorowym. Największe zaś podziękowania składamy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz komitetowi naukowemu konferencji. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, aktywny udział w sesjach, zadawanie pytań oraz dzielenie się Waszymi doświadczeniami. Wasza obecność uczyniła naszą konferencję niezapomnianą i wyjątkową. Mamy nadzieję, że nasze ścieżki spotkają się ponownie w przyszłości i będziemy mieli okazję kontynuować naszą owocną współpracę. 

Już teraz zapraszamy za rok na drugą edycję CODE BLUE! Fundacja właśnie została oficjalnie wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Opolu! To ogromny krok naprzód w naszej misji wsparcia i rozwijania wiedzy medycznej oraz doskonalenia umiejętności lekarzy. Lekarzom dzięki temu przysługują punkty edukacyjne za udział w wydarzeniu.

Misja medyczna fundacji „Afriquia” w Rwandzie

Zakład Medycyny Paliatywnej

W dniach 23.01.2024 -31.01.2024 odbyła się misja medyczna fundacji „Afriquia” do Rwandy, nad którą patronat honorowy objął Instytut Nauk Medycznych UO oraz Polskie Towarzystwo Bólu i Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Celem wyjazdu była pomoc merytoryczna dla personelu medycznego, którzy chcą rozpocząć udzielanie świadczeń w pierwszej Poradni Leczenia Bólu w Rwandzie oraz odwiedziny w Hospicjum Stacjonarnym im. Jana Pawła II w Kabuga.

 

   
                                     Kabuga jest ośrodkiem miejskim, który powstał w 1994 roku i jest zamieszkany przez Rwandyjczyków, którzy powrócili z Burundi, Konga i Ugandy po zakończeniu 100 dniowej eksterminacji.

W misji wzięła udział lek. Agnieszka Kluczna z Zakładu Medycyny Paliatywnej Instytutu Nauk Medycznych UO, która przeprowadziła wykłady z zakresu interdyscyplinarnego podejścia opieki paliatywnej oraz metod oceny i leczenia bólu nowotworowego dla personelu medycznego The University Teaching Hospital of Kigali oraz odwiedziła prowadzone przez polskie misjonarki hospicjum w Kabuga.

 

 

Wykłady odbywały się w centrum symulacji medycznej, które było zlokalizowane na terenie szpitala. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli również możliwość zdobycia wiedzy na temat inwazyjnych metod leczenia bólu podczas zajęć praktycznych przygotowanych i przeprowadzonych przez członków Polskiego Towarzystwa badania Bólu.

W dniu 25 stycznia 2024 roku lek. Agnieszka Kluczna miała okazję spotkać się z personelem i pacjentami  jedynego w Rwandzie  ośrodka opieki paliatywnej prowadzonego przez zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

Hospicjum rozpoczęło działalność w 2013 roku. W chwili obecnej może jednoczasowo zapewnić opiekę 20 pacjentom. Chorymi codziennie opiekuje się zespół profesjonalistów, którego liderem jest Siostra Maria. W skład personelu wchodzą: fizjoterapeuta, pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunowie medyczni oraz współpracujący lekarze. Pomimo braku dostępności niektórych leków stosowanych w leczeniu bólu, nowoczesnych metod farmakoterapii i leczenia wspomagającego poziom udzielanych świadczeń jest na wysokim poziomie.

Mamy nadzieję, że zainicjowana współpraca będzie się dalej rozwijać i przyczyni się do rozwoju opieki paliatywnej w Rwandzie.

Egzamin PRE – OSCE dla studentów kierunku lekarskiego.


 

W dniach 04-08.03.2024 w WCSM UO odbędzie się egzamin PRE – OSCE dla studentów III i IV roku kierunku lekarskiego. Egzamin zostanie przeprowadzony z przedmiotów:
 • Pediatria
 • Anestezjologia i Intensywna Terapia
 • Choroby wewnętrzne – Nefrologia.
Załączamy materiały edukacyjne dla studentów stanowiące zagadnienia egzaminacyjne.
 

 

Nagroda Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.


 

W dniach 17-19 listopada 2023 w Łodzi odbyła się XVI Uniwersytecka Konferencja Medycyny Ratunkowej i VII Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Podczas konferencji można było wysłuchać wykładów ekspertów polskich oraz zagranicznych z różnych obszarów medycyny ratunkowej.

Ważną częścią konferencji była też sesja plakatowa, podczas której zostały zaprezentowane dwa plakaty mgr Ady Lisowskiej i dr n. med. Jacka Kleszczyńskiego z Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

 Z przyjemnością informujemy, że praca pod tytułem ,,Możliwość implementacji wybranych narzędzi koncepcji Lean Healthcare w szpitalnych oddziałach ratunkowych na przykładzie metody ,,5s” oraz ,,checklist” otrzymała Nagrodę Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej za najlepszy plakat.

.

 


 

Udział studentów SKN Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej w Medycznych Spotkaniach Edukacyjnych dla mieszkańców Opola.


 

  27 października 2023 r. Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Medycyny „Shockroom” pod przewodnictwem mgr Ady Lisowskiej, asystenta w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego UO, w Centrum Dialogu Społecznego zorganizowało Medyczne Spotkania Edukacyjne dla mieszkańców Opola. Wykłady dotyczyły  funkcjonowania SOR, POZ, zagadnień dotyczących praw pacjenta w systemie opieki zdrowotnej, a także leczenia w komorze hiperbarycznej.

Wśród prelegentów znaleźli się również studenci Wydziału Lekarskiego; członkowie SKN Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej – Alicja Sierakowska oraz Bartosz Sieńkowski, którzy wygłosili wykład oraz przeprowadzili warsztaty z zakresu udzielania pomocy w stanach nagłych.


 

Zmarł Doktor Tomasz Olbrycht z Kliniki Neurochirurgii, Instytutu Nauk Medycznych, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o niespodziewanym odejściu Pana Doktora Tomasza Olbrychta z Kliniki Neurochirurgii, Instytutu Nauk Medycznych, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.
Był On zdolnym, świetnie zapowiadającym się neurochirurgiem i naukowcem, ale przede wszystkim lekarzem pełnym empatii, którego 35-letnie życie niespodziewanie dobiegło końca. Urodzony w 1988 roku w Świdnicy, większość swoich wczesnych lat szkolnych spędził w Kanadzie, zanim powrócił do Polski na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 2013 roku, rozpoczął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, gdzie szybko zdobył uznanie jako neurochirurg specjalizujący się przede wszystkim w chirurgii kręgosłupa. Doskonalił się zawodowo na licznych szkoleniach zagranicznych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Był także aktywnym naukowcem, publikującym prace i uczestniczącym w konferencjach. Był także od kilku lat Nauczycielem Akademickim, lubianym i szanowanym przez studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Poza pracą zawodową, rozwijał się duchowo, zgłębiając filozofię i transcendencję. Jego przedwczesna śmierć jest wielką stratą zarówno dla społeczności medycznej, akademickiej, jak i dla wszystkich, którzy mieli przyjemność i zaszczyt Go znać.

 


Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy


7 października 2023 roku w Jutrosinie (woj. wielkopolskie) odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zrealizowane na zaproszenie Kierownika Klubu ,,Senior+” Pani Katarzyny Jankowskiej.
Szkolenie przeprowadzili pracownicy Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej dr n. med. Jacek Kleszczyński i dr n. med. Stanisław Szczerbiński oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej Alicja Sierakowska i Bartosz Sieńkowski.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy uczyli się, m.in. BLS, użycia defibrylatora automatycznego (AED), stosowania opatrunków, udzielania pierwszej pomocy w aspiracji ciała obcego czy oceny dzieci w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Dziękujemy za zaproszenie.

 


Drugie miejsce na Konferencji Międzynarodowej- 21st Century Medicine – Medical Congress


W dniach 2-3.06.2023 w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja – 21st Century Medicine – Medical Congress w której studentka VI roku kierunku lekarskiego Pani Urszula Janicka brała udział. Opisany i przedstawiony podczas prezentacji ustnej przypadek kliniczny z dziedziny endokrynologii oraz intensywnej terapii zatytułowany – ”Thyroid crisis as a consequence of the lack of treatment for hyperthyroidism in a 19 year old female pamient” został doceniony i studentka zajęła drugie miejsce w sesji konkursowej w kategorii Civilization Diseases Session.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 


Sukces studenta UO na XXXVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku!


Z dumą i radością informujemy o naukowym sukcesie studenta 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego na jednej z najstarszych konferencji studenckich w Polsce organizowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W dniach 12-13 maja 2023, już po raz 36 studenci kardiologicznych kół naukowych z całej Polski przedstawiali swoje prace.

Prezentacja pt. „Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce trójdzielnej – nowoczesne leczenie starego schorzenia” prezentowana przez Pan Łukasza Ulatowskiego nagrodzona została I miejscem w sesji przypadków klinicznych kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Praca dotyczyła interdyscyplinarnej diagnostyki i nowoczesnego, małoinwazyjnego leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Powstała w ramach Studenckiego Koła Naukowego „Cardios” przy Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, ze wsparciem merytorycznym Pani dr Joanny Płonki i Pana prof. Marka Gierlotki. Ta dobra passa trwa od kilku lat, a Nasi studenci uplasowali się w gronie najlepszych młodych naukowców w Polsce.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

 


Studenci SKN Medycyny Ratunkowej i Symulacji Medycznej na CEEM 2023 


Z radością informujemy, że praca pod tytułem “Ciężka hiperglikemia z towarzyszącym zespołem hiperglikemiczno-hiperosmolarnym jako manifestacja nowo rozpoznanej cukrzycy typu II ze współistniejącym bezobjawowym zakażeniem COVID-19: opis przypadku” jako jedyna praca studencka została zakwalifikowana do  prezentacji  w sesji młodych lekarzy podczas 8 Europejskiego Kongresu Medycyny Ratunkowej 11-14 maja 2023 roku w Bydgoszczy. 

Wystąpienie zostało docenione przez komitet naukowy. Autorami pracy są: Alicja Sierakowska (prezentująca pracę) oraz Sebastian Lechowski. Opiekunem studentów jest Pan dr n. med. Jacek Kleszczyński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 


Sukces studentów SKN Ginekologii i Genetyki 


„W dniach 14-16.04.2023 odbyła się Konferencja „IV Weekend z Ginekologią” w Warszawie. SKN Ginekologii i Genetyki Onkologicznej, prowadzone przez Panią Doktor Joannę Tomiczek- Szwiec odniosło ogromny sukces – z 50 prac komisja wybrała 12 najlepszych opisów przypadków medycznych do prezentacji w trakcie sesji „Nieznane twarze nowotworów”. Na tej liście nie mogło zabraknąć aż 3 uczestniczek czynnych z Opola. Zakwalifikowały się prace Klaudii Bogdan, Zuzanny Niedbał oraz Weroniki Ogonowskiej. Poziom wszystkich prac jak i całej sesji był bardzo wyrównany. W komisji byli eksperci i autorzy podręczników akademickich, a także najbardziej znane nazwiska w polskiej ginekologii. Jesteśmy ogromnie dumne z otrzymania takiej szansy zaprezentowania prac będących efektem działalności naszego koła wsród wybitnych eskpertów.

Przy tak wysokim poziomie prezentowanych przypadków klinicznych, Klaudia Bogdan zajęła 2. miejsce w sesji konkursowej.

Szczególne podziękowania dla Pani Doktor Joanny Tomiczek-Szwiec za wsparcie i pomoc w przygotowaniach.
Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej koleżanki i życzymy dalszego rozwoju naukowego.

 


86 Wiosenna Konferencja PTK oraz Jubileuszowa XV Konferencja „Kardiologii Polskiej”

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w 86. Wiosennej Konferencji PTK oraz Jubileuszowej XV Konferencji „Kardiologii Polskiej” w dniach 17-18 marca 2023 roku w salach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Program naukowy Konferencji (https://wiosennakp.ptkardio.pl) przygotowany został przez wybitnych specjalistów polskiej kardiologii. Tradycyjnie znajdziecie w nim Państwo omówienie najnowszych wytycznych ESC ogłoszonych w 2022 roku. Nowością w tym roku będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak je skutecznie zaimplementować do codziennej praktyki klinicznej w naszym kraju. Tematyka pozostałych sesji jest bardzo zróżnicowana i obejmie praktycznie wszystkie podspecjalności kardiologii. Ponadto kilka ważnych i ciekawych zagadnień praktycznych zostało przygotowanych dla Państwa w atrakcyjnej konwencji warsztatowej.

Jesteśmy przekonani, że przygotowany program zachęci Państwa do uczestnictwa w konferencji i przyniesie istotne korzyści dla praktyki klinicznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale również rezydentów, lekarzy rodzinnych, internistów i studentów medycyny — dla tych ostatnich udział w konferencji jest bezpłatny.

W imieniu organizatorów

Prof. Marek Gierlotka

Dr n. med. Piotr Feusette

Dr hab. med. Jacek Jóźwiak

__________

Film

__________

 

 


Sukces Studentów WL i członków SKN “ONCOS”

 


W dniach 17-19.11.2022r. dwoje studentów Wydziału Lekarskiego UO i członków Studenckiego Koła Naukowego “ONCOS” reprezentowało Uniwersytet Opolski podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Jesień Immunologiczna” w Rzeszowie. 

Dorota Szydłowska (studentka IV roku) prezentowała opis przypadku pod tytułem „Dwa oblicza immunoterapii – poważna hepatotoksyczność i długotrwała odpowiedź – u chorego na zaawansowanego czerniaka”. 

Damian Chruścicki (student VI roku) przedstawił opis przypadku pod tytułem “Rak z komórek Merkla (MCC) i białaczka włochatokomórkowa (HCL) – immunoterapia skuteczna także w przypadku współistnienia dwóch nowotworów”, za które został nagrodzony I miejscem w sesji ustnej.

Opiekunami koła i prac naszych studentów są: prof. Barbara Radecka, dr n. med. Michał Piątek i lek. Katarzyna Kościów.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 


Sukces Studentów SKN Neurologii 

 


Miło nam poinformować o sukcesie studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On” organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, która odbyła się w terminie: 10-11 grudnia 2022r. 

Praca Alicji Sierakowskiej oraz Mateusza Roszaka napisana pod patronem Pani prof. Beaty Łabuz-Roszak zatytułowana: “Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-NMDAR – różnorodność manifestacji klinicznych” zwyciężyła podczas sesji Neurobiologii.

Praca przedstawiała przypadki kliniczne w aspekcie różnorodności objawów i przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu u pacjentów z całego świata oraz pacjentki hospitalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św Jadwigi w Opolu.

Serdecznie gratulujemy!

 


Sukces SKN “Psychologii Lekarskiej” na XVII Forum Studenckich Kół Naukowych w ramach II Dni Młodych Liderów Jakości

 


W ramach II Dni Młodych Liderów Jakości, dnia 10.06.2022 roku odbyło się XVII Forum Studenckich Kół Naukowych. Konferencja ogólnopolska była okazją do prezentacji prac dotyczących problematyki jakości wyrobów i usług, realizowanych przez studenckie koła naukowe. Zespół składający się ze studentów IV roku Wydziału Lekarskiego: Aleksandry Kułakowskiej, Agnieszki Siedlak i Bartłomieja Lepczyńskiego, przestawił pracę pod tytułem ” Wpływ otrzymanego wyniku dermatoskopii w procesie diagnostycznym na jakość życia pacjentów dermatologicznych”, zajmując 1 miejsce i  wygrywając tym samym sesje prezentacji ustnych. Praca powstała w Studenckim Kole Naukowym “Psychologii Lekarskiej“, które działa przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego WL UO. Opiekunami pracy był Pan dr n.med. Adam Pawlak oraz Pani dr n.med. Aleksandra Kapuśniak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 


Sukces SKN “ONKOS” na I Ogólnopolskiej Konferencji „Studenckie Onko-Forum 2022” w Warszawie


W dniu 28.05.2022r. dwie studentki kierunku lekarskiego i członkinie Studenckiego Koła Naukowego “ONCOS” reprezentowały Uniwersytet Opolski na I Ogólnopolskiej Konferencji „Studenckie Onko-Forum 2022” w Warszawie.

Dorota Szydłowska (studentka III roku) prezentowała opis przypadku pod tytułem „Wielodyscyplinarna opieka nad chorym z nowotworem z pierwotnych komórek rozrodczych ośrodkowego układu nerwowego” zajmując I miejsce w sesji plakatowej.
Weronika Radecka (studetnka V roku) przedstawiła opis przypadku pod tytułem “Autoimmunologiczne zapalenie mózgu – rzadki przypadek neurologicznych działań niepożądanych immunoterapii” za które została nagrodzona II miejscem w sesji ustnej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 


Naukowy sukces studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego


Z dumą i radością informujemy o naukowym sukcesie studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego podczas 34. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. 

Praca zatytułowana “Ostra niewydolność serca i biopsja mięśnia sercowego – czy zawsze potrzebna? Opis przypadku w świetle wytycznych AHA”, autorstwa Kacpra Wójcickiego i Mai Górniakzwyciężyła w Sesji przypadków klinicznych Kardiologii Zachowawczej i Hipertensjologii.

Prezentacja dotyczyła diagnostyki, rozpoznania oraz leczenia wirusowego zapalenia mięśnia sercowego i powstała w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „Cardios” przy Klinice i Oddziale Kardiologii Instytutu Nauk Medycznych USK w Opolu, przy wsparciu merytorycznym dr Joanny Płonki i kierownika oddziału prof. Marka Gierlotki.

Młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 


Sukces Studentek SKN Psychologii Lekarskiej


W dniach 23-24 października 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja pt. Psychika a Dietetyka, w której nasze Studentki Pani Aleksandra Kłosowicz i Pani Kamila Sroka z III roku kierunku lekarskiego, wzięły aktywny udział w sesji prac własnych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była tematyka zaburzeń odżywiania, zarówno pod względem psychologicznym, jak i fizjologicznym oraz żywieniowym. Podczas wydarzenia, podjęta została dyskusja dotycząca możliwości leczenia wybranych jednostek chorobowych, a także scharakteryzowane zostały narzędzia terapeutyczne, skuteczne w gabinecie specjalisty. W tym roku ze względu na pandemię konferencja odbyła się w formie zdalnej. Studentki dokonały systematycznego przeglądu badań naukowych, dotyczących przebiegu zaburzeń odżywiania u kobiet w ciąży a także wpływu stresu psychicznego na psychosomatyczną formę zespołu jelita drażliwego a swoje wyniki zaprezentowały podczas sesji posterowej. Prace ocenione zostały przez ekspertów w dziedzinie biochemii i żywienia człowieka. Studentki zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Pani Kamila Sroka i Pani Aleksandra Kłosowicz są członkami SKN Psychologii Lekarskiej, działającego przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej I Zdrowia Publicznego WL UO, którego opiekunem jest dr n.med. Adam Pawlak

 


Naukowy sukces studentów IV roku z SKN „Alegros”


Z dumą i radością informujemy o naukowym sukcesie studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, których praca pod tytułem “The relationship between cigarette smoking and chronic spontaneous urticaria“ autorstwa Weroniki Chodak, Magdalenczy Czyczerskiej, Karoliny Garbino, Oktawii Gleba, Bartosza Śnietki została zakwalifikowana oraz wygłoszona przez Weronikę Chodak podczas konferencji YesMeeting w Porto, Portugalia w sesji Immunology & Physiology, a także Antwerp Medical Students’ Congress w Belgii przez Weronikę Chodak oraz Oktawię Gleba.

Praca została wygłoszona również przez Karolinę Garbino podczas Światowego Dnia Pokrzywki, który odbył się 1.10.2021 roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Praca dotyczy związku między potencjalnym immunomodulacyjnym wpływem palenia papierosów na częstość występowania przewlekłej pokrzywki spontanicznej i powstała w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego „Alergos” przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, przy wsparciu merytorycznym Opiekuna Koła lek. Łukasza Moos oraz kierownika Kliniki dr hab. n. med. Zenona Brzozy, prof.UO.

Młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 


Uczelnia dobrego wyboru


Tak się studiuje medycynę


Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski UO na mapie Opola