Zakład Anatomii      (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO – Kierownik
e-mail: msimka@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Marcin Wiśniewski, prof. UO
e-mail: marcin.wisniewski@uni.opole.pl

dr n. med. Grzegorz Bielaczyc
e-mail: grzegorz.bielaczyc@uni.opole.pl

dr n. biol. Joanna Czaja
e-mail: heyna@uni.opole.pl

dr n. med. Dariusz Kowalczyk
e-mail: dariusz.kowalczyk@uni.opole.pl

dr n. med. Agata Kawalec
e-mail: agata.kawalec@uni.opole.pl

dr n. biol. Marta Nowak
e-mail: marta.nowak@uni.opole.pl

dr n. med. Marcin Skuła
e-mail: mskula@uni.opole.pl

lek. Marta Gorczyca
e-mail: marta.gorczyca@uni.opole.pl

mgr Agata Marczak – pracownik inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14

mgr Paweł Grabarek – samodzielny technik
tel. +48 (77) 452 72 33
e-mail: pawel.grabarek@uni.opole.pl
Anatomicum – pok. nr 13

_________________________________________________

Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej    (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO – Kierownik
e-mail: rafal.buldak@uni.opole.pl

dr Agnieszka Rombel-Bryzek
e-mail: agarombel@uni.opole.pl

dr n. rol. Adam Drzymała
e-mail: adam.drzymala@uni.opole.pl

dr Sylwia Janik
e-mail: sylwia.janik@uni.opole.pl

dr Marta Wąsik
e-mail: marta.wasik@uni.opole.pl

mgr Anna Sztangreciak-Lehun
e-mail: anna.sztangreciak-lehun@uni.opole.pl

mgr Renata Mond-Paszek
e-mail: renata.mond-paszek@uni.opole.pl

mgr Ewa Gawrylak-Dryja
e-mail: ewa.gawrylak-dryja@uni.opole.pl

mgr Anna Klus
e-mail: anna.klus@uni.opole.pl

mgr Patryk Zając
e-mail: pzajac@uni.opole.pl

mgr Iryna Boliukh
e-mail: iryna.boliukh@uni.opole.pl

mgr Anna Zacher
e-mail: anna.zacher@uni.opole.pl

mgr Patrycja Cieślik – inżynieryjno-techniczny
e-mail: patrycja.cieslik@uni.opole.pl

inż. Aleksandra Czyszczoń – inżynieryjno-techniczny
aleksandra.czyszczon@uni.opole.pl

tel. +48 (77) 452 7240 pok. 2.30
tel. +48 (77) 401 6064 pok. 105 (ul. Kominka 6A)

_________________________________________________

Zakład Biologii i Genetyki       (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

dr hab. n. biol. Anna Goc, prof. UO – Kierownik
e-mail: anna.goc@uni.opole.pl

dr n. biol. Ewa Boniewska – Bernacka
e-mail: boniesia@uni.opole.pl

dr n. biol. Anna Pańczyszyn
e-mail: apanczyszyn@uni.opole.pl

dr n. przyr. Zbigniew Pokora
e-mail: zpokora@uni.opole.pl

dr n. med. Joanna Tomiczek-Szwiec
e-mail: jszwiec@uni.opole.pl

lek. Magdalena Zawadzka-Duliniec
e-mail: magdalena.zawadzka-duliniec@uni.opole.pl

__________________________________________________

Zakład Farmakologii    (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak – Kierownik
e-mail: przemyslaw.nowak@uni.opole.pl

dr n. med. Eva Korossy – Mruk
e-mail: eva.korossy@uni.opole.pl

dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Pawełczak
e-mail: bartosz.pawelczak@uni.opole.pl

dr n. med. Karolina Nowak
e-mail: karolina.nowak@uni.opole.pl

dr n. med. Marta Palacz-Wróbel
e-mail: marta.palacz-wrobel@uni.opole.pl

dr n. med. Monika Rykaczewska – Czerwińska
e-mail: monika.rykaczewska-czerwinska@uni.opole.pl

lek. Magdalena Gruszkowska
e-mail: magdalena.gruszkowska@uni.opole.pl

dr n. med. Marta Skowron-Gierlik
e-mail: marta.skowron@uni.opole.pl

dr n. med. Monika Skowron
e-mail: monika.skowron@uni.opole.pl

dr inż. Dominika Czerwińska-Główka
e-mail: dominika.czerwinska-glowka@uni.opole.pl

mgr Agata Marczak – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7554
e-mail: amarczak@uni.opole.pl
pok. 2.14

________________________________________________

Zakład Fizjologii     (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO – Kierownik
e-mail: dsoszynski@uni.opole.pl

dr n. med. Aleksandra Zyska
e-mail: aleksandra.zyska@uni.opole.pl

dr n. med. Andrzej Wester
e-mail: andrzej.wester@uni.opole.pl

dr n. biol. Dariusz Ziaja
e-mail: d.ziaja@uni.opole.pl

dr n. biol. Michał Braczkowski
e-mail: michal.braczkowski@uni.opole.pl

mgr Beata Chomicz – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7392
e-mail: bchomicz@uni.opole.pl
pok. 2.32

______________________________________________

Zakład Histologii  (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

dr n. med. Elżbieta Wozniak – Grygiel – Kierownik
e-mail: ewozniakg@uni.opole.pl

dr n. biol. Elżbieta Dudek
e-mail: edudek@uni.opole.pl

dr n. med. Beata Smolska-Ciszewska
e-mail: beata.smolska-ciszewska@uni.opole.pl

dr n. med. Iwona Dzieńdziora-Urbińska
e-mail: iwona.dziendziora@uni.opole.pl

lek. Dawid Żyrek
e-mail: dawid.zyrek@uni.opole.pl

mgr Iwona Hajduk – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24

_______________________________________________

Zakład Medycyny Paliatywnej

Lek. Anna Świercz – p.o kierownika
e-mail: anna.swiercz@uni.opole.pl

Dr n. med. Jerzy Miszkiewicz
e-mail:jerzy.miszkiewicz@uni.opole.pl

Mgr Barbara Wangert
e-mail: barbara.wanger@uni.opole.pl

Lek. Marta Schmolke-Szostakiewicz
e-mail: marta.schmolke-szostakowicz@uni.opole.pl

Lek. Rafał Piątek
e-mail: rafal.piatek@uni.opole.pl

Lek. Joanna Matlachowska-Pala
e-mail: joanna.matlachowska-pala@uni.opole.pl

Lek. Agata Szatny
e-mail: agata.szatny@uni.opole.pl

Lek. Agnieszka Kluczna
e-mail: agnieszka.kluczna@uni.opole.pl

________________________________________________

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO – Kierownik
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dyrektor Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

dr n. med. Katarzyna Łyp
e-mail: katarzyna.lyp@uni.opole.pl

dr n. hum. Urszula Michalik-Marcinkowska
e-mail: urszula.michalik-marcinkowska@uni.opole.pl

mgr piel. Małgorzata Szerszeń
e-mail: malgorzata.szerszen@uni.opole.pl

dr n. med. Aleksander Wojtyłko
e-mail: aleksander.wojtylko@uni.opole.pl

lek. Agata Kulkowska-Gaj
e-mail: agata.kulkowska-gaj@uni.opole.pl

lek. Tetiana Boichuk
e-mail: tetiana.boichuk@uni.opole.pl

lek. Izabela Migalska-Łyczko
e-mail: izabela.migalska-lyczko@uni.opole.pl

lek. Urszula Gosk
e-mail:urszula.gosk@uni.opole.pl

lek. Marzena Zasańska
e-mail:marzena.zasanska@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Kurzyca
e-mail:katarzyna.kurzyca@uni.opole.pl

lek. Inna Moskaliuk
e-mail:inna.moskaliuk@uni.opole.pl

mgr piel. Danuta Michalewska
e-mail:danuta.michalewska@uni.opole.pl

mgr piel. Beata Pacholik
e-mail:beata.pacholik@uni.opole.pl

mgr Dominik Adamek
e-mail: dominik.adamek@uni.opole.pl

mgr Karolina Wilk – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7557
e-mail: kwilk@uni.opole.pl
pok. 2.11

_______________________________________________

Zakład Medycyny Sądowej

lek. Jacek Masełko – p.o kierownika
e-mail: jacek.maselko@uni.opole.pl

lek. Damian Kozubek
e-mail: damian.kozubek@uni.opole.pl

_______________________________________________

Zakład Patologii   (galeria zdjęć – sala ćwiczeń)

dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO – Kierownik
e-mail: katarzyna.steplewska@uni.opole.pl

lek.  Anna Księżarek
e-mail: anna.ksiezarek@uni.opole.pl

lek.  Paul Piotr
e-mail: piotr.paul@uni.opole.pl

lek.  Bogna Szcześniak – Kłusek
e-mail: bogna.szczesniak-klusek@uni.opole.pl

mgr Iwona Hajduk – inżynieryjno-techniczny
tel. +48 (77) 452 7246
e-mail: ikluczny@uni.opole.pl
pok. 2.24

_____________________________________________

Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii

dr n. med. Krzysztof Burdynowski– Kierownik
e-mail: krzysztof.burdynowski@uni.opole.pl

lek. Zofia Maj-Twardy
e-mail: zofia.majtwardy@uni.opole.pl

mgr Katarzyna Kokott
e-mail: katarzyna.kokott@uni.opole.pl

mgr Anna Kuczyńska-Jojko
e-mail: anna.kuczynska-jojko@uni.opole.pl

mgr Joanna Kowalska
e-mail: joanna.kowalska@uni.opole.pl

mgr piel. Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch
e-mail: ksoltys@uni.opole.pl

mgr Jolanta Wodara
e-mail: jolanta.wodara@uni.opole.pl