Zakład Anatomii

Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Farmakologii

Zakład Fizjologii

Zakład Histologii

Zakład Patologii

Zakład Biologii i Genetyki

Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii

Zakład Medycyny Paliatywnej

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego

Zakład Medycyny Sądowej

 

ZAKŁADY KLINICZNE

Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej

 

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Pediatrii

Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

Oddział Kliniczny Dermatologii

Oddział Kliniczny Geriatrii

Oddział Kliniczny Neonatologii

Oddział Kliniczny Pulmonologii

Oddział Kliniczny Reumatologii

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

Oddział Kliniczny Rehabilitacji

Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa

Oddział Kliniczny Urologii

Oddział Kliniczny Okulistyki

 

KLINIKI

Klinika Pediatrii

Klinika Kardiologii

Klinika Kardiochirurgii

Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

Klinika Neurochirurgii

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Onkologii

Klinika Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu

Klinika Neurologii

Klinika Otorynolaryngologii

Klinika Psychiatrii

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Pracownia Testowych Pomiarów Dydaktycznych

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej