Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
I Oddział Kliniczny Ginekologii i Płożnictwa
Oddział Kliniczny Neonatologii
Szpital Powiatowy im. Prałata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
I Oddział Kliniczny Pediatrii
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
II Oddział Kliniczny Pediatrii
Oddział Kliniczny Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej
Oddział Kliniczny Okulistyki
Oddział Kliniczny Urologii
Szpital Wojewódzki  w Opolu
Oddział Kliniczny Pulmonologii
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych
Oddział Kliniczny Dermatologii
Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych
Opolskie Centrum Onkologii
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
Stobrawskie Centrum Medyczne Kup, Pokój
Oddział Kliniczny Geriatrii
Oddział Kliniczny Rehabilitacji
Oddział Kliniczny Reumatologii

Kliniki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiologii
Klinika Neurochirurgii
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Klinika Otorynolaryngologii
Klinika Pediatrii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu
Klinika Neurologii
Klinika Psychiatrii

Opolskie Centrum Onkologii
Klinika Onkologii

Zakłady medyczne

Collegium Medicum
Zakład Anatomii
Zakład Farmakologii
Zakład Fizjologii
Zakład Histologii
Zakład Biologii i Genetyki
Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego
Zakład Patologii

Collegium Biotechnologicum
Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii
Zakład Biologii i Genetyki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii
Zakład Patologii

Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”
Zakład Medcyny Paliatywnej

Zakłady Kliniczne

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Pracownia Testowych Pomiarów Dydaktycznych

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej