prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka – Dyrektor Instytutu – Przewodniczący Rady

dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO – Z-ca Dyrektora Instytutu

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO – Dziekan WL

dr n. med. Katarzyna Sznajder – Z-ca Dziekana, Koordynator Kierunku Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak

prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis

dr hab. n. med. Agata Bronisz, prof. UO

dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO

dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO

dr hab. n. med. Marek Cisowski, prof. UO

dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO

dr hab. n. biol. Anna Goc, prof. UO

dr hab. n med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

dr hab. n. med. Piotr Morasiewicz, prof. UO

dr hab. n. med. Tomasz Porażko, prof. UO

dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO

dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO

dr hab. n. med. Dariusz Soszyński, prof. UO

dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO

dr hab. n. med. Marcin Życzkowski, prof. UO

dr n. med. Piotr Feusette

dr n. med. Andrzej Wester