Projekt pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (więcej informacji)

 

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

_____________________________________________________________

Dyrektor WCSM
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

_____________________________________________________________

Zastępca Dyrektora WCSM
Kierownik projektu WCSM
mgr Agnieszka Kuras
e-mail: agnieszka.kuras@uni.opole.pl
tel. +48 (77) 452 7394
tel. +48 (77) 452 7395
pok. 2.16

_____________________________________________________________

Samodzielni technicy symulacji medycznej
mgr inż. Martyna Cebula
mgr inż. Agnieszka Kolasa
mgr Kinga Kobiałka
mgr Maja Zuber
mgr Volha Nikanava
mgr Joanna Gądek
Jacek Kwaka
Rafał Sajdak
Piotr Wójtowicz
e-mail: wcsm@uni.opole.pl
tel. +48 (77) 452 7395
tel. +48 (77) 452 7394
pok. 2.17

______________________________________________________________

Symulacja medyczna stała się praktycznie standardem nauczania na uczelniach medycznych. Nauczanie metodą symulacji medycznej jest nowoczesnym procesem kształcenia wykorzystującym medyczny sprzęt edukacyjny, począwszy od prostych trenażerów służących do nauki pojedynczych podstawowych procedur medycznych, aż do zaawanasowanych fantomów i symulatorów pacjenta, wiernie odzwierciedlających człowieka i jego parametry. Taka forma nauczania bezpośrednio wpływa na poprawę jakości kształcenia na kierunkach medycznych, zaś w efekcie końcowym daje wyuczony w warunkach symulowanych docelowy profesjonalizm w zakresie opieki medycznej oferowany pacjentowi przez przyszłych lekarzy. Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Opolskim dysponuje obecnie dwiema salami niskiej wierności: Salą z zakresu ALS (Advanced Life Support) oraz BLS (Basic Life Support) oraz Pracownią Nauki Umiejętności Technicznych, Chirurgicznych i Pielęgniarskich. Realia wysokiej wierności znajdą swoje rzeczywiste odzwierciedlenie w Sali Umiejętności Klinicznych i Pielęgniarskich, Sali Intensywnej Terapii, Sali Porodowej, Bloku Operacyjnym oraz Symulatorze Karetki wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Sale symulacji wysokiej wierności wyposażone w pomieszczenia sterowni dadzą możliwość przeprowadzenia debriefingu po skończonej symulacji według zaplanowanego scenariusza oraz przeprowadzenia egzaminu OSCE. Uzupełnieniem metod kształcenia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą zajęcia z udziałem pacjentów standaryzowanych, czyli naturalnych pacjentów-ochotników, odtwarzających na potrzeby zajęć określone sytuacje kliniczne.

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Katalog wyposażenia sal NW WCSM                                               Katalog wyposażenia sal WW WCSM

Metodologia zintegrowanego kształcenia symulacyjnego na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo.

Kompetencje nauczycieli akademickich w kształceniu symulacyjnym.