Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej – Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Witosa 26

dr n. med. Katarzyna Sznajder – Kierownik
Z-ca Dziekana Wydziału Lekarskiego,
koordynator kierunku lekarskiego
e-mail: katarzyna.sznajder@uni.opole.pl

lek. Dawid Guzy
e-mail: dawid.guzy@uni.opole.pl

lek. Michał Jagodziński
e-mail: michal.jagodzinski@uni.opole.pl

lek.  Małgorzata Kostecka-Stanisz
e-mail: malgorzata.kostecka-stanisz@uni.opole.pl

lek. Uliana Kovalko
e-mail: uliana.kovalko@uni.opole.pl

lek. Marek Kunc
e-mail: marek.kunc@uni.opole.pl

lek. Jakub Królik
e-mail: jakub.krolik@uni.opole.pl

dr n. med.  Magdalena Stachera
e-mail: magdalena.stachera@uni.opole.pl

dr n. med. Marek Waligóra
e-mail: mwaligora@uni.opole.pl

lek. Tomasz Zemła
e-mail: tomasz.zemla@uni.opole.pl

lek. Wojciech Kolasa
e-mail: wojciech.kolasa@uni.opole.pl