Dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
Dziekana Wydziału Lekarskiego
Dyrektor Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego

e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

tel.: 77 452 7557

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
Collegium Medicum
ul. Oleska 48
45-052 Opole