W roku akademickim 2020/2021 przy Instytucie Nauk Medycznych działa 14 Studenckich Kół Naukowych:

 • „SKN ALERGOS”–  zrzesza 12 studentów. Celem koła naukowego jest poszerzenie wiedzy w zakresie Alergologii i Chorób Wewnętrznych, uczestnictwo w dyżurach lekarskich oraz możliwość czynnego udziału w konferencjach naukowych. Opiekunem naukowym koła jest lek. med. Łukasz Moos. – więcej informacji
 • „SKN CARDIOS” – zrzesza 18 studentów. Celem funkcjonowania koła jest poszerzenie wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w aspekcie zarówno klinicznym jak i badań naukowych. Działalność koła podzielona jest na 6 sekcji: zawał serca, zatorowość płucna, niewydolność serca, elektrokardiologia, badania obrazowe oraz elektrofizjologia. Opiekunem naukowym koła jest prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka.- więcej informacji ; aktualności
 • „SKN Ginekologii i Położnictwa” – zrzesza 6 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ginekologii i położnictwa, opiekunem naukowym koła jest     dr n. med. Dariusz Kowalczyk.
 • ,,SKN HistON” – zrzesza 18 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu immunohistologii, immunologii transplantacyjnej, onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki nowotworów oraz urologii. Opiekunem naukowym SKN jest lek.med. Joanna Tomiczek – Szwiec. W ramach koła naukowego działają trzy sekcje, których opiekunami są: dr hab. Sławomir Żegleń prof. UO (immunohistologia i immunologia transplantacyjna), lek. med. Joanna Tomiczek-Szwiec (onkologia, ginekologia onkologiczna i genetyka nowotworów) oraz lek. med. Sebastian Ciszewski (urologia).
 • „SKN Lancet” – zrzesza 13 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Jacek Hobot.
 • ,,SKN Medycyny ratunkowej, Nefrologii i Chorób wewnętrznych – RatINef” – zrzesza 24 studentów z zakresu trzech gałęzi specjalizacji medycznych: medycyny ratunkowej, nefrologii oraz chorób wewnętrznych. Głównym opiekunem koła naukowego jest prof. dr hab. n. med. Marian Klinger. Opiekunami poszczególnych sekcji koła są lek. med. Krzysztof Tomsza (medycyna ratunkowa), dr n. med Tomasz Porażko (nefrologia) oraz dr n. med. Anna Maria Rostropowicz-Honka (interna).  E-mail: SKNmedrni@gmail.com
 • „SKN Neuron”  – Celem funkcjonowania koła jest zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie chorób układu nerwowego. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO – więcej informacji ; aktualności
 • „SKN Onkos” – zrzesza 5 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, opiekunem naukowym koła jest dr  hab n. med. Barbara Radecka, prof. UO.
 • „SKN Ortopedii i Traumatologii” -Celem koła naukowego jest poszerzenie wiedzy w zakresie Ortopedii i Traumatologi, uczestnictwo w dyżurach lekarskich oraz możliwość czynnego udziału w konferencjach naukowych. Opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Piotr Morasiewicz, prof. UO. –więcej informacji
 • „SKN Panaceum” – zrzesza 14 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Dariusz Woszczyk.
 • „SKN Vita Parva” zrzesza 6 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu intensywnej opieki dzieci i noworodków, opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Zenon Halaba, prof. UO.
 • „SKN Pediatrii” – zrzesza 8 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu leczenia w pediatrii, opiekunem naukowym koła jest dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO.
 • „SKN NEONATUS” – zrzesza 14 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu neonatologii, opiekunem naukowym jest dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta.- więcej informacji ; aktualności
 • „SKN Psychologii Lekarskiej” – zrzesza 25 studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii lekarskiej, opiekunem naukowym koła jest dr n. med. Adam Pawlak. Adres SKN – e-mail: skn.psychologiilekarskiej@gmail.comwięcej informacji
 • SKN Walter E. Dandy Society – Celem koła naukowego jest zdobywanie wiedzy na temat neurochirurgii i rozwijania zainteresowania tym tematem wśród studentów. Zainteresowania koła to patologie OUN ich leczenie i diagnostykę. Koło naukowe również chce rozwijać zdolności członków Koła Naukowego w tej dziedzinie medycyny poprzez praktyczną naukę leczenia zaburzeń układu nerwowego. Opiekunem koła jest dr. hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO

Zadania Studenckich Kół Naukowych opierają się na rozwijaniu zainteresowań naukowych i kształtowaniu umiejętności praktycznych studentów, a także zdobywaniu wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej oraz umożliwianiu prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników.

Za główne cele Studenckie Koła Naukowe obrały sobie pogłębianie wiedzy związanej z obszarem działania koła, prowadzenie badań naukowych pod okiem opiekunów, przygotowywanie i prezentacja prac naukowych, udział w warsztatach, szkoleniach i seminariach, czynny udział w konferencjach naukowych oraz organizowanie spotkań interdyscyplinarnych w celu wymiany doświadczeń z członkami innych kół.