Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO – Kierownik
Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
e-mail: tomasz.czarnik@uni.opole.pl

dr n. med. Ryszard Gawda
e-mail: ryszard.gawda@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Wojciech Walas, prof. UO
e-mail: wojciech.walas@uni.opole.pl

lek. Maciej Marszalski
e-mail: maciej.marszalski@uni.opole.pl

lek. Maciej Piwoda
e-mail: maciej.piwoda@uni.opole.pl

lek. Maciej Molsa
e-mail: maciej.molsa@uni.opole.pl

dr n. med. Tomasz Królicki
e-mail:tomasz.krolicki@uni.opole.pl

lek. Marek Piętka
e-mail:marek.pietka@uni.opole.pl

lek. Mateusz Stanisz
e-mail: mateusz.stanisz@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis – Kierownik
e-mai: grzegorz.oszkinis@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Hobot
e-mail: jacek.hobot@uni.opole.pl

dr  n. med. Jakub Palacz
e-mail: jakub.palacz@uni.opole.pl

dr n. med.  Bartosz Paśnik
e-mail: bartosz.pasnik@uni.opole.pl

dr n. med. Zbigniew Kowalik
e-mail: zbigniew.kowalik@uni.opole.pl

lek. Krzysztof Kudyba
e-mail: krzysztof.kudyba@uni.opole.pl

lek. Radosław Bilat
e-mail: radoslaw.bilat@uni.opole.pl

lek. Marek Piskozub
e-mail: marek.piskozub@uni.opole.pl

lek. Igor Arseniy
e-mail: igor.arseniy@uni.opole.pl

lek. Wojciech Kowalik
e-mail: wojciech.kowalik@uni.opole.pl

lek. Małgorzata Ziółkowska
e-mail: malgorzata.ziolkowska@uni.opole.pl

lek. Robert Żurawel
e-mail: robert.zurawel@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Klinika Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka – Kierownik
Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
e-mail: marek.gierlotka@uni.opole.pl

dr n. med. Piotr Feusette
e-mail: piotr.feusette@uni.opole.pl

dr n. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska
e-mail: agnieszka.wojdyla-hordynska@uni.opole.pl

dr n. med. Piotr Wittek
e-mail: piotr.wittek@uni.opole.pl

lek. Natalia Wężyk-Wylęgała
e-mail: natalia.wezyk-wylegala@uni.opole.pl

lek. Lidia Rzepiela
e-mail: lidia.rzepiela@uni.opole.pl

lek. Paweł Przybyło
e-mail: pawel.przybylo@uni.opole.pl

lek. Agata Kubal-Tkocz
e-mail: agata.kubal-tkocz@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Błaszczyk
e-mail: katarzyna.blaszczyk@uni.opole.pl

lek. Grzegorz Hordyński
e-mail: grzegorz.hordynski@uni.opole.pl

lek. Joanna Płonka
e-mail: joanna.plonka@uni.opole.pl

lek. Robert Zieliński
e-mail: robert.zielinski@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Kardiochirurgii

dr hab. n med. Marek Cisowski, prof UO – Kierownik
e-mail: marek.cisowsk@uni.opole.pl

lek. Witold Gwóźdź
e-mail: witold.gwozdz@uni.opole.pl

lek. Dawid Imiełowski
e-mail: dawid.imiełowski@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Klinika Neurochirurgii

dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO – Kierownik
e-mail: dlatka@uni.opole.pl

lek. Jacek Chowaniec
e-mail: jacek.chowaniec@uni.opole.pl

dr n. med. Waldemar Kołodziej
e-mail: waldemar.kolodziej@uni.opole.pl

lek. Tomasz Olbrycht
e-mail: tomasz.olbrych@uni.opole.pl

lek. Tomasz Sobolewski
e-mail: tomasz.sobolewski@uni.opole.pl

______________________________________________________

Klinika Pediatrii 

dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO – Kierownik
e-mail: agata.chobot@uni.opole.pl

dr n. med. Janusz Zaryczański
e-mail: janusz.zaryczanski@uni.opole.pl

lek. Bartosz Biedroń
e-mail: bartosz.biedron@uni.opole.pl

lek. Marta Bokszczanin
e-mail: marta.bokszczanin@uni.opole.pl

lek. Agnieszka Ochab
e-mail: agnieszka.ochab@uni.opole.pl

lek. Ewa Nowicka
e-mail: ewa.nowicka@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Płonka
e-mail: jacek.plonka@uni.opole.pl

lek. Paulina Ciszewska-Hołda
e-mail:paulina.ciszewska-holda@uni.opole.pl

lek. Tomasz Bek
e-mail:tomasz.bek@uni.opole.pl

lek. Anna Kulig-Domagała
e-mail:anna.kulig@uni.opole.pl

lek. Olga Kamińska-Jackowiak
e-mail:olga.kamińska-jackowiak@uni.opole.pl

lek. Agata Kawecka
e-mail: agata.kawecka@uni.opole.pl

lek. Paula Szten
e-mail: paula.szten@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Zdziechowska
e-mail:katarzyna.zdziechowska@uni.opole.pl

Sekretariat  e-mail: pediatria@uni.opole.pl
tel. +48 (77) 452 0604

_________________________________________________________

Klinika Psychiatrii

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UO
e-mail: krzysztof.malyszczak@uni.opole.pl

Lek. Anna Gajda-Pieczyk
e-mail: anna.gajda-pieczyk@uni.opole.pl

Lek. Ewa Pendziałek-Grunwald
e-mail: ewa.pendzialek-grunwald@uni.opole.pl

Lek. Nela Ramus
e-mail: nela.ramus@uni.opole.pl

Lek. Michał Rybczak
e-mail: michal.rybczak@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Kunach-Greszczuk
e-mail: katarzyna.kunach-greszczuk@uni.opole.pl

lek. Nina Żyrek
e-mail: nina.zyrek@uni.opole.pl

lek. Barbara Iwan-Sławek
e-mail: barbara.iwan-slawek@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO – Kierownik
e-mail: zenon.brzoza@uni.opole.pl

dr hab. n. med.  Agata Bronisz, prof. UO
e-mail: agata.bronisz@uni.opole.pl

dr n. med. Liwia Starczewska – Dymek
e-mail: liwia.starczewska-dymek@uni.opole.pl

dr n. med. Elżbieta Łomna – Bogdanov
e-mail: elzbieta.lomnabogdanov@uni.opole

dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka
e-mail: anna.rostropowicz-honka@uni.opole.pl

lek. Magdalena Baron
e-mail: magdalena.baron@uni.opole.pl

lek. Weronika Juruć
e-mail: weronika.juruc@uni.opole.pl

lek. Wojciech Żurek
e-lek: wojciech.zurek@uni.opole.pl

lek. Anna Jendrosek
e-mail: anna.jendrosek@uni.opole.pl

lek. Anna Czyżewska
e-mail: anna.czyzewska@uni.opole.pl

lek. Magdalena Feusette
e-mail: magdalena.bemben@uni.opole.pl

lek.. Łukasz Moos
e-mail: lukasz.moos@uni.opole.pl

lek.. Katarzyna Kapeluszna
e-mail: katarzyna.kapeluszna@uni.opole.pl

lek.. Robert Okuniewicz
e-mail: robert.okuniewicz@uni.opole.pl

lek. Agata Szatny
e-mail: agata.szatny@uni.opole.pl

lek. Bartosz Bartosik
e-mail: bartosz.bartosik@uni.opole.pl

lek. Dagmara Poplicha
e-mail: dagmara.poplicha@uni.opole.pl

Sekretariat e-mail: chorwew-alerg@uni.opole.pl

_____________________________________________________

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

dr n. med. Tomasz Porażko, prof. UO – Kierownik
e-mail: tporazko@uni.opole.pl

lek. Krzysztof Benc
e-mail: krzysztof.becn@uni.opole.pl

lek. Michał Lachowski
e-mail: michal.lachowski@uni.opole.pl

lek. Aleksandra Ostrowska
e-mail: aleksandra.ostrowska@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Klinika Onkologii

dr. hab n. med. Barbara Radecka, prof. UO – Kierownik
e-mail: bradecka@uni.opole.pl

dr n. med. Michał Piątek
e-mail: michal.piatek@uni.opole.pl

dr n. med. Kamila Czerw
e-mail: kamila.czerw@uni.opole.pl

lek. Edyta Operacz
e-mail: edyta.operacz@uni.opole.pl

lek. Magdalena Derus
e-mail: magdalena.derus@uni.opole.pl

lek. Lidia Czopkiewicz
e-mail: lidia.czopkiewicz@uni.opole.pl

lek. Marek Gełej
e-mail: marek.gelej@uni.opole.pl

lek. Joanna Hudała-Klecha
e-mail: joanna.hudala-klecha@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Kościów
e-mail: katarzyna.kosciow@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

dr hab. n.med. Piotr Morasiewicz prof. UO – Kierownik
e-mail: piotr.morasiewicz@uni.opole.pl

lek. Mariusz Ciszewski
e-mail: mariusz.ciszewski@uni.opole.pl

lek. Krzysztof Falkowski
e-mail: krzysztof.falkowski@uni.opole.pl

lek. Bartosz Kopczyński
e-mail: bartosz.kopczynski@uni.opole.pl

lek. Krystian Kazubski
e-mail: krystian.kazubski@uni.opole.pl

lek. Radosław Operacz
e-mail: radoslaw.operacz@uni.opole.pl

lek. Andrzej Bobiński
e-mail: andrzej.bobinski@uni.opole.pl

lek. Aleksander Mnich
e-mail: aleksander.mnich@uni.opole.pl

lek. Paweł Leyko
e-mail: pawel.leyko@uni.opole.pl

____________________________________________________

Klinika Neurologii

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO – Kierownik
e-mail: beata.labuzroszak@uni.opole.pl

dr n. med. Marta Glaubic-Łątka
e-mail:mglaubic@uni.opole.pl

dr n. med. Klaudia Plinta
e-mail: klaudia.plinta@uni.opole.pl

lek. Anna Bieniasiewicz
e-mail: anna.bieniasiewicz@uni.opole.pl

lek. Karolina Wąsek
e-mail: karolina.wasek@uni.opole.pl

lek. Joanna Bobrowska
e-mail: joanna.bobrowska@uni.opole.pl

lek. Maja Sakowska
e-mail: maja.sakowska@uni.opole.pl

lek. Agnieszka Gorzko-Jacyk
e-mail: agnieszka.gorzko-jacyk@uni.opole.pl

lek. Aleksandra Szczerbaniewicz
e-mail: aleksandra.szczerbaniewicz@uni.opole.pl

lek. Daria Smoląg
e-mail: daria.smolag@uni.opole.pl

lek. Anna Łątka
e-mail: anna.latka@uni.opole.pl

lek. Małgorzata Gardzińska
e-mail: malgorzata.gardzinska@uni.opole.pl

lek. Izabela Czarnopolska-Larisch
e-mail: izabela.czarnopolska-larisch@uni.opole.pl

lek. Magdalena Zarębska-Madej
e-mail: magdalena.zarebska-madej@uni.opole.pl

lek. Karolina Hapanowicz-Bogucka
e-mail:karolina.hapanowicz-bogucka@uni.opole.pl

______________________________________________________

Klinika Otorynolaryngologii

prof. dr hab. Krzysztof Morawski – Kierownik
e-mail: krzysztof.morawski@uni.opole.pl

lek. Konrad Domagała
e-mail: konrad.domagala@uni.opole.pl

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
e-mail: jerzy.jakubiszyn@uni.opole.pl

dr n. med. Tomasz Rekucki
e-mail: tomasz.rekucki@uni.opole.pl

dr n. med. Marta Anioł-Borkowska
e-mail: marta.aniol-borkowska@uni.opole.pl

lek. Kamil Rynkiewicz
e-mail: kamil.rynkiewicz@uni.opole.pl

_______________________________________________________