Dyrektor Instytutu Medycyny
dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO
e-mail: katarzyna.steplewska@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny ds.Nauki
dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO
e-mail: zenon.brzoza@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny ds.Kształcenia
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl