Dziekan Wydziału Lekarskiego
dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO
e-mail: katarzyna.steplewska@uni.opole.pl

______________________________________________

Zastępca Dziekana Wydziału Lekarskiego
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

_____________________________________________

Koordynator Kierunku Lekarskiego
dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO
e-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl

_____________________________________________