Dzień adaptacyjny dla nowych studentów kierunku lekarskiego zaplanowano w tym roku na 29 września.  Zorganizowanie spotkania wiązało się z koniecznością dostosowania się do reżimu sanitarnego, związanego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, przy panującym obecnie zagrożeniu epidemicznym. Studenci nie mieli więc okazji spotkać się na jednej auli jak w latach ubiegłych. Zostali podzieleni na cztery grupy, aby zapewnić wszystkim uczestnikom odpowiedni dystans i komfort w tym trudnym czasie podporządkowanym regułom zapobiegania COVID-19.

Celem spotkania było przekazanie studentom I roku  podstawowych informacji, niezbędnych w całym toku studiów.

Prezentację na temat Wydziału Lekarskiego przedstawił Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO. Następnie odbyła się ceremonia immatrykulacji,  podczas której  wszyscy obecni otrzymali status studentów. Koordynator kierunku lekarskiego – dr n. med. Katarzyna Sznajder, przedstawiła organizację kształcenia w rozpoczynającym się roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym.

Najważniejsze wskazówki dotyczące spraw, które będzie można załatwiać w dziekanacie wydziału omówiła Pani mgr Agnieszka Brożonowicz – Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, zapewniając, że właśnie tam można zwrócić się z każdym problemem, czy wątpliwościami. Składanie podań, odbiór papierów, kontakty z wykładowcami – wszystko można załatwić w zaciszu jednego pokoju. Informacje na temat Samorządu Studenckiego przekazał jego przedstawiciel.

Wykładowcy poszczególnych przedmiotów przedstawili w pigułce najważniejsze wskazówki dotyczące poszczególnych dziedzin, a  studenci mieli  możliwość zadawania pytań prelegentom oraz zapoznania się z  programem studiów i harmonogramem zajęć.

Po części oficjalnej spotkania „świeżo upieczeni” studenci podzieleni na  kilkuosobowe grupy zostali oprowadzeni przez pracowników Wydziału Lekarskiego po budynku i zwiedzili sale, w których odbywać się będą zajęcia.

Serdecznie gratulujemy podjęcia studiów na kierunku lekarskim, życzymy samych pozytywnych ocen,  przyjemnej atmosfery i powodzenia.

GALERIA