Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO – Kierownik
e-mail: tomasz.czarnik@uni.opole.pl

dr n. med. Ryszard Gawda
e-mail: ryszard.gawda@uni.opole.pl

dr n. med. Wojciech Walas
e-mail: wojciech.walas@uni.opole.pl

lek. Maciej Marszalski
e-mail: maciej.marszalski@uni.opole.pl

lek. Maciej Piwoda
e-mail: maciej.piwoda@uni.opole.pl

lek. Jolanta Piwoda
e-mail: jolanta.piwoda@uni.opole.pl

lek. Maciej Molsa
e-mail: maciej.molsa@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis – Kierownik
e-mai: grzegorz.oszkinis@uni.opole.pl

dr Jacek Hobot
e-mail: jacek.hobot@uni.opole.pl

dr Jakub Palacz
e-mail: jakub.palacz@uni.opole.pl

dr Bartosz Paśnik
e-mail: bartosz.pasnik@uni.opole.pl

lek. Wojciech Kowalik
e-mail: wojciech.kowalik@uni.opole.pl

lek. Małgorzata Ziółkowska
e-mail: malgorzata.ziolkowska@uni.opole.pl

lek. Robert Żurawel
e-mail: robert.zurawel@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Klinika Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka – Kierownik
e-mail: marek.gierlotka@uni.opole.pl

dr n. med. Piotr Feusette
e-mail: piotr.feusette@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Błaszczyk
e-mail: katarzyna.blaszczyk@uni.opole.pl

lek. Grzegorz Hordyński
e-mail: grzegorz.hordynski@uni.opole.pl

lek. Joanna Płonka
e-mail: joanna.plonka@uni.opole.pl

lek. Robert Zieliński
e-mail: robert.zielinski@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Kardiochirurgii

dr hab. n med. Marek Cisowski, prof UO – Kierownik
e-mail: marek.cisowsk@uni.opole.pl

lek. Witold Gwóźdź
e-mail: witold.gwozdz@uni.opole.pl

lek. Dawid Imiełowski
e-mail: dawid.imiełowski@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Klinika Neurochirurgii

dr hab. n. med. Łątka Dariusz, prof. UO – kierownik
e-mail: dlatka@uni.opole.pl

lek. Jacek Chowaniec
e-mail: jacek.chowaniec@uni.opole.pl

dr n. med. Waldemar Kołodziej
e-mail: waldemar.kolodziej@uni.opole.pl

lek. Tomasz Olbrycht
e-mail: tomasz.olbrych@uni.opole.pl

lek. Tomasz Sobolewski
e-mail: tomasz.sobolewski@uni.opole.pl

______________________________________________________

Klinika Pediatrii 

Sekretariat  e-mail: pediatria@uni.opole.pl

tel. +48 (77) 452 0604

dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO – Kierownik
e-mail: agata.chobot@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Zenon Halaba, prof. UO
e-mail: zhalaba@uni.opole.pl

dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
e-mail: alina.kowalczykiewicz-kuta@uni.opole.pl

dr n. med. Janusz Zaryczański
e-mail: janusz.zaryczanski@uni.opole.pl

lek. Bartosz Biedroń
e-mail: bartosz.biedron@uni.opole.pl

lek. Marta Bokszczanin
e-mail: marta.bokszczanin@uni.opole.pl

lek. Agnieszka Ochab
e-mail: agnieszka.ochab@uni.opole.pl

lek. Ewa Nowicka
e-mail: ewa.nowicka@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Płonka
e-mail: jacek.plonka@uni.opole.pl

lek. Paulina Ciszewska-Hołda
e-mail:paulina.ciszewska-holda@uni.opole.pl

lek. Tomasz Bek
e-mail:tomasz.bek@uni.opole.pl

lek. Joanna Bobrowska
e-mail:joanna.bobrowska@uni.opole.pl

lek. Anna Kulig-Domagała
e-mail:anna.kulig@uni.opole.pl

lek. Olga Kamińska-Jackowiak
e-mail:olga.kamińska-jackowiak@uni.opole.pl

lek. Agata Kawecka
e-mail: agata.kawecka@uni.opole.pl

lek. Paula Szten
e-mail: paula.szten@uni.opole.pl

_________________________________________________________

Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

Sekretariat e-mail: chorwew-alerg@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO – Kierownik
e-mail: zenon.brzoza@uni.opole.pl

dr hab. n. med.  Agata Bronisz, prof. UO
e-mail: agata.bronisz@uni.opole.pl

dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka
e-mail: anna.rostropowicz-honka@uni.opole.pl

lek. Magdalena Feusette
e-mail: magdalena.bemben@uni.opole.pl

lek.med. Łukasz Moos
e-mail: lukasz.moos@uni.opole.pl

lek.med. Katarzyna Kapeluszna
e-mail: katarzyna.kapeluszna@uni.opole.pl

lek.med. Robert Okuniewicz
e-mail: robert.okuniewicz@uni.opole.pl

lek. Agata Szatny
e-mail: agata.szatny@uni.opole.pl

lek. Bartosz Bartosik
e-mail: bartosz.bartosik@uni.opole.pl

dr n. med. Liwia Starczewska – Dymek
e-mail: liwia.starczewska-dymek@uni.opole.pl

dr n. med. Elżbieta Łomna – Bogdanov
e-mail: elzbieta.lomnabogdanov@uni.opole

lek. Dagmara Poplicha
e-mail: dagmara.poplicha@uni.opole.pl

_____________________________________________________

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

prof dr hab. n. med. Marian Klinger – Kierownik
e-mail: marian.klinger@uni.opole.pl

dr n. med. Tomasz Porażko
e-mail: tporazko@uni.opole.pl

lek. Krzysztof Benc
e-mail: krzysztof.becn@uni.opole.pl

lek. Michał Lachowski
e-mail: michal.lachowski@uni.opole.pl

_______________________________________________________

Klinika Onkologii

dr. hab n. med. Barbara Radecka, prof. UO – kierownik
e-mail: bradecka@uni.opole.pl

lek. Lidia Czopkiewicz
e-mail: lidia.czopkiewicz@uni.opole.pl

lek. Marek Gełej
e-mail: marek.gelej@uni.opole.pl

lek. Joanna Hudała-Klecha
e-mail: joanna.hudala-klecha@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Kościów
e-mail: katarzyna.kosciow@uni.opole.pl

________________________________________________________

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

dr hab. n.med. Piotr Morasiewicz prof. UO – kierownik
e-mail: piotr.morasiewicz@uni.opole.pl

lek. Mariusz Ciszewski
e-mail: mariusz.ciszewski@uni.opole.pl

lek. Krzysztof Falkowski
e-mail: krzysztof.falkowski@uni.opole.pl

lek. Bartosz Kopczyński
e-mail: bartosz.kopczynski@uni.opole.pl

lek. Krystian Kazubski
e-mail: krystian.kazubski@uni.opole.pl

____________________________________________________

Klinika Neurologii

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO – kierownik
e-mail: beata.labuzroszak@uni.opole.pl

dr n. med. Marta Glaubic-Łątka
e-mail:mglaubic@uni.opole.pl

dr n. med. Klaudia Plinta
e-mail: klaudia.plinta@uni.opole.pl

lek. Anna Bieniasiewicz
e-mail: anna.bieniasiewicz@uni.opole.pl

lek. Maja Sakowska
e-mail: maja.sakowska@uni.opole.pl

lek. Karolina Wąsek
e-mail: karolina.wasek@uni.opole.pl

______________________________________________________

Klinika Otorynolaryngologii

prof. dr hab. Krzysztof Morawski – kierownik
e-mail: krzysztof.morawski@uni.opole.pl

lek. Konrad Domagała
e-mail: konrad.domagala@uni.opole.pl

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
e-mail: jerzy.jakubiszyn@uni.opole.pl

dr n. med. Tomasz Rekucki
e-mail: tomasz.rekucki@uni.opole.pl

lek. Tomasz Mazur
e-mail: tomasz.mazur@uni.opole.pl

_______________________________________________________