Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO – Kierownik
e-mail: tomasz.czarnik@uni.opole.pl

dr n. med. Ryszard Gawda
e-mail: ryszard.gawda@uni.opole.pl

dr n. med. Wojciech Walas
e-mail: wojciech.walas@uni.opole.pl

lek. Maciej Marszalski
e-mail: maciej.marszalski@uni.opole.pl

lek. Maciej Piwoda
e-mail: maciej.piwoda@uni.opole.pl

Klinika Chirurgii

prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis – Kierownik
e-mai: grzegorz.oszkinis@uni.opole.pl

dr Jacek Hobot
e-mail: jacek.hobot@uni.opole.pl

dr Jakub Palacz
e-mail: jakub.palacz@uni.opole.pl

dr Bartosz Paśnik
e-mail: bartosz.pasnik@uni.opole.pl

lek. Wojciech Kowalik
e-mail: wojciech.kowalik@uni.opole.pl

lek. Małgorzata Ziółkowska
e-mail: malgorzata.ziolkowska@uni.opole.pl

lek. Robert Żurawel
e-mail: robert.zurawel@uni.opole.pl

Klinika Kardiologii

dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO – Kierownik
e-mail: marek.gierlotka@uni.opole.pl

dr n. med. Piotr Feusette
e-mail: piotr.feusette@uni.opole.pl

lek. Katarzyna Błaszczyk
e-mail: katarzyna.blaszczyk@uni.opole.pl

lek. Grzegorz Hordyński
e-mail: grzegorz.hordynski@uni.opole.pl

lek. Joanna Płonka
e-mail: joanna.plonka@uni.opole.pl

lek. Robert Zieliński
e-mail: robert.zielinski@uni.opole.pl

Klinika Neurochirurgii

dr hab. n. med. Dariusz Łątka
e-mail: dlatka@uni.opole.pl

dr hab. n. med Grzegorz Miękisiak
e-mail: grzegorz.miekisiak@uni.opole.pl

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

lek. med. Krzysztof Tomsza – Kierownik
e-mail: krzysztof.tomsza@uni.opole.pl

dr Jacek Kleszczyński
e-mail: jacek.kleszczynski@uni.opole.pl

mgr Tomasz Harych
e-mail: tomasz.harych@uni.opole.pl

Klinika Pediatrii 

Sekretariat  e-mail: pediatra@uni.opole.pl

tel. +48 (77) 452 0604

dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO – Kierownik
e-mail: agata.chobot@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Zenon Halaba, prof. UO
e-mail: zhalaba@uni.opole.pl

dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
e-mail: alicja.kowalczykiewicz-kuta@uni.opole.pl

dr n. med. Janusz Zaryczański
e-mail: janusz.zaryczanski@uni.opole.pl

lek. Bartosz Biedroń
e-mail: bartosz.biedron@uni.opole.pl

lek. Agnieszka Ochab
e-mail: agnieszka.ochab@uni.opole.pl

lek. Ewa Nowicka
e-mail: ewa.nowicka@uni.opole.pl

dr n. med. Jacek Płonka
e-mail: jacek.plonka@uni.opole.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych

Sekretariat e-mail: chorwew-alerg@uni.opole.pl

dr hab. n. med. Zenon Brzoza, prof. UO – Kierownik
e-mail: zenon.brzoza@uni.opole.pl

dr hab. n. med.  Agata Bronisz, prof. UO
e-mail: agata.bronisz@uni.opole.pl

dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka
e-mail: anna.rostropowicz-honka@uni.opole.pl

lek. Magdalena Feusette
e-mail: magdalena.bemben@uni.opole.pl

lek.med. Łukasz Moos
e-mail: lukasz.moos@uni.opole.pl

lek.med. Katarzyna Kapeluszna
e-mail: katarzyna.kapeluszna@uni.opole.pl

lek.med. Robert Okuniewicz
e-mail: robert.okuniewicz@uni.opole.pl

lek. Agata Szatny
e-mail: agata.szatny@uni.opole.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

prof dr hab. n. med. Marian Klinger – Kierownik
e-mail: marian.klinger@uni.opole.pl

dr n. med. Tomasz Porażko
e-mail: tporazko@uni.opole.pl

Klinika Neurochirurgii

dr hab. n. med. Dariusz Łątka
e-mail: dlatka@uni.opole.pl

dr hab. n. med Grzegorz Miękisiak
e-mail: grzegorz.miekisiak@uni.opole.pl

Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych

dr n. med. Dariusz Woszczyk – Kierownik
e-mail: dariusz.woszczyk@uni.opole.pl

dr n. med. Joanna Pogrzeba
e-mail: joanna.pogrzeba@uni.opole.pl

lek. Paweł Chrząstek
e-mail: pawel.chrzastek@uni.opole.pl

lek. Jędrzej Grad
e-mail: jedrzej.grad@uni.opole.pl

dr n. med. Marcin Wójtowicz
e-mail: marcin.wojtowicz@uni.opole.pl

Oddział Kliniczny Pediatrii

dr n.med. Jarosław Mijas – Kierownik
e-mail:jarosław.mijas@uni.opole.pl

dr n.med. Magdalena Pyś-Spychała
e-mail:magdalena.pys-spychala@uni.opole.pl

lek. Anna Drabot
e-mail: anna.drabot@uni.opole.pl

lek. Paulina Krasuska-Rzemińska
e-mail: paulina.krasuska-rzeminska@uni.opole.pl

lek. Izabela Robak-Potyka
e-mail: izabela.robakpotyka@uni.opole.pl

lek. Izabela Robak-Potyka
e-mail: izarob@poczta.onet.pl

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

lek. med. Krzysztof Tomsza – Kierownik
e-mail: krzysztof.tomsza@uni.opole.pl

dr Jacek Kleszczyński
e-mail: jacek.kleszczynski@uni.opole.pl

mgr Tomasz Harych
e-mail: tomasz.harych@uni.opole.pl

Oddział Kliniczny Onkologii

dr hab. Barbara Radecka, profesor UO – Kierownik
e-mail: barbara.radecka@uni.opole.pl