Informujemy, że Limit przyjęć kandydatów na kierunek lekarski określił Minister Zdrowia. Na rok akademicki 2018/2019 limit wynosi:

80 – studia stacjonarne,

40 – studia niestacjonarne.