Działając na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznającej Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu Uniwersytetu Opolskiego uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim – Uniwersytet Opolski rozpoczął kształcenie na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2017/2018.

Studia prowadzone są zgodnie ze standardem kształcenia na kierunku lekarskim w 6-letnim cyklu jako jednolite studia magisterskie kończące się uzyskaniem dyplomu lekarza medycyny.