Wymagania rekrutacyjne

 

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane:

  1. Oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury” z biologii, chemii lub fizyki
  2. Oceny z matury międzynarodowej IB luboceny z egzaminu wstępnego z biologii i chemii lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Lp. Egzamin maturalny Egzamin maturalny Waga
Przedmiot % pkt
1 biologia poziom rozszerzony 1
2 chemia lub fizyka poziom rozszerzony 1

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200.

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów
legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu. Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu:

Egzamin wstępny z biologii – 8.06.18 godz. 9.00

Egzamin wstępny z fizyki – 11.06.18 godz. 9.00

Egzamin wstępny z chemii – 12.06.18 godz. 9.00

Świadectwo Matury Międzynarodowej (IB), poziom HL i SL Oceny ze świadectwa dojrzałości przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

Excellent (7) – 100
Very good (6) – 85
Good (5) – 70
Satisfactory (4) – 50
Mediocre (3) – 30