Zakład Kliniczny Diagnostyki Diagnostyki Obrazowej

dr n. med. Katarzyna Sznajder – Kierownik
e-mail: katarzyna.sznajder@uni.opole.pl

dr n. med. Marek Waligóra
e-mail: mwaligora@uni.opole.pl

lek. Andrzej Falba
e-mail: andrzej.falaba@uni.opole.pl

lek. Marek Kunc
e-mail: marek.kunc@uni.opole.pl

lek. med. Artur Grochowski
e-mail: artur.grochowski@uni.opole.pl

lek. med. Dominika Klekot
e-mail: dominika.klekot@uni.opole.pl

lek. med. Magdalena Stachera
e-mail: magdalena.stachera@uni.opole.pl

lek. Marek Waligóra
e-mail: marek.waligora@uni.opole.pl