Szanowni Państwo,

Biuro Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowych ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazd pracowników Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu udziału w szkoleniu (STT).

 

Uprzejmie informujemy, że aktualna dodatkowa rekrutacja jest skierowana głównie do pracowników, którzy nie zdążyli wziąć udziału w poprzedniej rekrutacji ogłoszonej w październiku 2020 r. oraz nie otrzymali miejsca na realizację wyjazdu w celu udziału w szkoleniu w roku akademickim 2020/2021.

 

Przypominamy, że celem wyjazdu szkoleniowego jest podniesienie kompetencji zawodowych. W przypadku pracowników akademickich – cel wyjazdu powinien być silnie umotywowany. Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji, sympozjum itp.

 

Dofinansowanie wyjazdów w celu udziału w szkoleniu (STT) będzie obejmowało 5 dni pobytu.

Wyjazd jest możliwy do zagranicznej instytucji (uczelnia wyższa, fundacja, instytut, placówka badawcza) – nie ma wymogu posiadania umowy międzyinstytucjonalnej z daną uczelnią.

Należy przygotować program szkolenia rozpisany na każdy dzień pobytu (na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na dokumencie).

Wskazówki do wypełnienia programu szkolenia są dostępne na stronie: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

 

Rekrutacja potrwa do 21 maja 2021 r.

 

Aktualny formularz wniosku wyjazdowego (Załącznik 2) jest dostępny na stronie: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

Aktualny formularz programu szkolenia – (Załącznik 3) jest dostępny na stronie: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne dostępne są na stronie: http://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zasady-alokacji-i-finansowania-KA-103-STA-STT-20-21.pdf

 

 

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+:

 

Joanna Czaja, e-mail: heyna@uni.opole.pl

 

 

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Z poważaniem,

Magdalena Rudy
______________________________________
University of Opole
Erasmus+ Programme
Office for Research and Project Management
KMICIC Hall
31 Grunwaldzka Street,
45-054 Opole, POLAND
tel. +(48) 77 452 73 52
www.erasmusplus.uni.opole.pl
www.hello.uni.opole.pl
______________________________________
Uniwersytet Opolski
Program Erasmus+
Biuro Nauki i Obsługi Projektów
D.S. Kmicic
ul. Grunwaldzka 31
45-054 Opole
tel. +(48) 77 452 73 52
www.erasmusplus.uni.opole.pl
www.hello.uni.opole.pl