Dzień adaptacyjny dla studentów I roku kierunku lekarskiego rozpoczął się 30 września wykładem inauguracyjnym.
Po powitaniu przez Władze Dziekańskie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz Wydziału Lekarskiego i Dyrekcję Instytutu Nauk Medycznych nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych studentów na I rok kierunku lekarskiego.
Przyszłym studentom przedstawiona została struktura, opis kierunku, program studiów i harmonogram zajęć.
Głos zabrali również przedstawiciele :
Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,Samorząd Studencki, Przewodniczący Kół Naukowych Instytutu Medycyny, Starosta III roku kierunku lekarskiego, Opiekunowie grup, Dziekanat, Przedstawiciel IFMSA.
Wszystkim studentom życzymy powodzenia !!!