Szanowni Państwo,

wraz z Biurem Nauki i Obsługi Projektów/Zespół ds. mobilności międzynarodowej zapraszam Państwa do udziału w rekrutacji pracowników na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączony ze szkoleniem (STA+STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

Rekrutacja pracowników potrwa do 21.07.2023 r.

Pracownicy akademiccy mogą aplikować w następujących kategoriach:

  1. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Podstawą wyjazdów pracowników akademickich do krajów programu są aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne (wykaz pod adresem: https://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/uczelnie-partnerskie/ ) zawiązane na daną dziedzinę kształcenia w Jednostce UO oraz zrealizowanie w instytucji przyjmującej co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie trwania pobytu. Stypendium jest przyznawane na czas trwania mobilności od min. 2 dni roboczych do około tygodnia.
  2. Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć połączony ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana minimalna liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin w trakcie trwania pobytu.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/03/29/susuq0/2023-ka131-zasady-alokacji-update-03032023-final.pdf

Każdy pracownik akademicki może złożyć tylko 1 aplikację w kategorii STA lub STA+STT.

Informujemy, wyjazdy w celu udziału w szkoleniu (STT) są skierowane do pracowników nieakademickich. W sytuacji, w której pracownik akademicki chciałby złożyć aplikację na wyjazd STT, musi dodatkowo dostarczyć osobne uzasadnienie takiego wyjazdu.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do składania aplikacji rekrutacyjnej powinien zapoznać się z nowymi Zasadami rekrutacji i realizacji mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Opolskim z uwagi na wystąpienie kluczowych zmian względem poprzednich rekrutacji. Dokument jest dostępny na stronie: https://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zasady-rekrutacji-i-realizacji_STA-STT_23-24_78d6d155-f04c-4a13-b775-b29640a8d9d7.pdf

AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKU WYJAZDOWEGO ORAZ PROGRAMU NAUCZANIA (TEACHING MOBILITY AGREEMENT) są dostępne na stronie:  https://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

Uprzejmie przypominamy, że celem wyjazdu dydaktycznego w ramach Programu Erasmus+ nie może być udział w konferencji, kongresie, sympozjum itp.

Dokumenty przekazane po upływie wyznaczonego terminu (21.07.2023r.) oraz dokumenty nie spełniające kryteriów nie będą rozpatrywane.

Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy Koordynatora Wydziałowego: heyna@uni.opole.pl (czytelne, podpisane skany).

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowyheyna@uni.opole.pl lub telefoniczny z Koordynatorem Wydziałowym: Joanna Czaja tel. 693567723

Z poważaniem,

Joanna Czaja

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

oraz

  1. Magdalena Rudy,erasmus@uni.opole.pl,tel. 77 452 73 52
  2. Wiktoria Staś,erasmus@uni.opole.pl,tel. 77 452 73 52