W ramach Sojuszu FORTHEM studenci mają swój głos! Mogą uczestniczyć w procesach decyzyjnych odnośnie pomysłów i inicjatyw dla studentów finansowanych ze środków Sojuszu. 

Jeśli chcesz:

 • zdobywać międzynarodowe doświadczenie
 • mieć realny wpływ na rozwój Sojuszu
 • podróżować
 • uczestniczyć w projektach dla studentów
 • uczestniczyć w labach badawczych
 • i wiele innych!

zgłoś swoją kandydaturę do 15.11.2021r. do Biura FORTHEM.

 

Wymagania:

 • status studenta
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • otwartość
 • komunikatywność w środowisku międzykulturowym
 • chęć i zapał do współpracy nad nowym, lepszym Sojuszem.

Jeśli ten opis pasuje do Ciebie, czekamy na Twoje zgłoszenie!