Program Konferencji Naukowej “I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej” – 22 listopada 2019 r. w Katowicach           

(Plakat informacyjny)

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
Aula im prof. J. Szaflarskiego
Budynek Wydziału Lekarskiego
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice

9:00 – 9:10 Powitanie uczestników
Organizatorzy I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neonatologii SUM w Katowicach

9:10 – 9:40 Historia resuscytacji a dzisiejsza opieka okołoporodowa
dr n. med. Piotr Surmiak, Adiunkt Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i
Położnictwa Wydziału Lekarskiego w Katowicach, SUM

9:40 – 10:20 Prezentacja doniesień własnych i ciekawych przypadków klinicznych

10:20 – 10:35 Pytania do wykładowców. Dyskusja
Komisja Naukowa I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej

10:35 – 10:50 Przerwa na kawę i poczęstunek

10:50 – 11:20 Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych – 20 lat w Polsce i na śląsku
dr n. med. Zofia Walencka, Adiunkt Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i
Położnictwa, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, SUM

11:20 – 12:00 Prezentacja doniesień własnych i ciekawych przypadków klinicznych

12:00 –12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:45 Perinatalna opieka paliatywna, czyli o prawie noworodka do godnej śmierci
dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko, koordynator Stowarzyszenia “Śląskie Hospicjum
Perinatalne” w Katowicach

12:45 – 14:00 Prezentacja doniesień własnych oraz interesujących przypadków
klinicznych

14:00 – 14:30 Przerwa na lunch

14:30 – 14:50 Super – Neonatolog (wykład w formie interaktywnego quizu)
Stella Rydzak, Patryk Kwapień, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice
Neonatologii SUM w Katowicach

14:30 – 14:50 Pytania do wykładowców. Dyskusja
Komisja Naukowa I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej

14:50 – 15:30 Zakończenie części wykładowej konferencji. Wręczenie certyfikatów
uczestnictwa.

16:00 – 19:00 Warsztaty
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice
1. Zaangażowane wsparcie rodziców po stracie dziecka
Prowadzący: dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko, Stowarzyszenie “Śląskie Hospicjum
Perinatalne”
(dostępnych miejsc: 15 osób)
2. Jak wyrazić, żeby nie urazić, czyli o sztuce komunikacji z pacjentem
Prowadzący: mgr Małgorzata Perlak, psycholog, psychoterapeuta, doktorant na Wydziale Nauk o
Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM
(dostępnych miejsc: 12 osób)
3. Metody diagnostyki ostrej niewydolności oddechowej noworodków. Nieinwazyjne metody
stosowania surfaktantu
Prowadzący: lek. Stella Ryzak, dr n. med. Piotr Surmiak
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neonatologii SUM w Katowicach
(dostępnych miejsc: 20 osób)
4. Resuscytacja Noworodka
Prowadzący: dr n. med. Piotr Surmiak
Zespół Symulacji Medycznej Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach
(dostępnych miejsc: 20 osób)
Organizator I Śląskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej