Wszystkie niezbędne informacje odnośnie ubezpieczenia NNW znajdują się na stronie SSUO : http://samorzad.uni.opole.pl/ubezpieczenia-2/

Ubezpieczyć można się do 31.01.2020r. Ubezpieczenie obowiązuje od daty wpłaty natomiast kończy się 30.09.2020r. Oferta dla studentów kierunku lekarskiego jest rozszerzona dlatego cena wynosi 70zł.

Informacja dla osób chcących ubezpieczyć się indywidualnie:

Krok 1: Pobierasz deklarację, na którą wprowadzasz swoje dane elektronicznie (imię i nazwisko, datę urodzenia lub PESEL, datę podpisania). –  medycyna (link do deklaracji) następnie na wydrukowanym dokumencie składasz własnoręczny podpis.

Krok 2: Wpisujesz dane do Formularza Google, który znajduje się TUTAJ

Krok 3: Dokonujesz wpłaty na konto: Akademicki Klub Biznesu w Opolu, na nr: 62 2490 0005 0000 4520 9246 4056, w tytule wpisz swoje : imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

Krok 4: W wersji papierowej do biura SSUO (SCK pok. 17) należy dostarczyć:

– wypełnioną i podpisaną deklarację

– wydrukowany dowód przelewu.