Szanowni Państwo, Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego,

Uprzejmie prosimy o udział w badaniu ankietowym dotyczącym oceny prowadzonych zajęć przez nauczycieli akademickich w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023.
Badanie dotyczy wszystkich zajęć, które były prowadzone w mijającym semestrze letnim, a oceny są dla nas istotne w celu poprawy jakości kształcenia.

Przypominamy, że ankietyzacja jest w pełni anonimowa!
Po wypełnieniu kwestionariusza ankiety w systemie USOS, jest on przesyłany automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego.

Ankietyzacja jest prowadzona w dniach: od 23.06 godz. 00:01 do 13.07 2023 r. godz. 23:59.

________________

Więcej informacji.