W dniu 6.03.2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia w WCSM. Podczas zajęć z Propedeutyki Pediatrii studenci korzystali z przygotowanej Pracowni Nauki Umiejętności Technicznych, Chirurgicznych oraz Pielęgniarskich wyposażonej w fantomy pielęgnacyjne noworodka oraz fantomy wcześniaka. Wkrótce oficjalne otwarcie.