Nr projektu: 2019-001
Tytuł projektu: Rola stanu zapalnego w obserwacji rocznej po zawale serca w populacji mężczyzn do
50 roku życia rasy kaukaskiej.
Jednostka INM: Klinika Kardiologii
Kierownik projektu: dr n. med. Piotr Feusette
Okres realizacji: 2019-2022

Nr projektu: 2019-003
Tytuł projektu: Biopsja płynna i kriobiopsja w diagnostyce powikłań po przeszczepie płuc.
Jednostka INM: Zakład Histologii
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sławomir Żegleń, prof. UO
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-004
Tytuł projektu: Personalizowana diagnostyka nowotworów
Jednostka INM: Zakład Histologii
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sławomir Żegleń, prof. UO
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-005
Tytuł projektu: Ostre zapalenie trzustki; nowe czynniki modyfikujące przebieg i terapię.
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Kierownik projektu: dr n. med. Anna Rostropowicz Honka
Okres realizacji: 2019-2021

Nr projektu: 2019-006
Tytuł projektu: Zatrzymanie akcji serca w szpitalnym oddziale ratunkowym: etiologia, mechanizmy,
czynniki warunkujące skuteczną resuscytację i przeżycie.
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Kierownik projektu: lek. Krzysztof Tomsza
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-007
Tytuł projektu: Cewniki tunelowane jako dostęp do naczyń w leczeniu nerkozastępczym, metody
implantacji, oceny funkcji, wykrywania powikłań i ich leczenia – własne modyfikacje zasad
postępowania i rozwiązywania trudnych problemów.
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-008
Tytuł projektu: Endowaskularne leczenie tętniaków aorty brzusznej; ograniczenie powikłań poprzez
zastosowanie nowych rozwiązań operacyjnych.
Jednostka INM: Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Kierownik projektu: dr n. med. Jacek Hobot
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-010
Tytuł projektu: Wpływ długości i średnicy igły na stabilność piany wykorzystywanej do skleroterapii.
Jednostka INM: Zakład Anatomii

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-011
Tytuł projektu: Wpływ peptydu VGVAPG na procesy metaboliczne i proces starzenia w komórkach
neurobastoma ludzkiej linii komórkowej SH-SY5Y.
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik projektu: dr n. med. Konrad Szychowski
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-012
Tytuł projektu: Farmakologiczna modulacja aktywności promiażdżycowej VGVAPG w ludzkich
komórkach mięśni gładkich aorty.
Jednostka INM: Zakład Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-013
Tytuł projektu: Ocena markerów stresu oksydacyjnego w rodzinach pacjentów z zespołem Gilberta.
Jednostka INM: Zakład Biologii i Genetyki
Kierownik projektu: dr n. biol. Zbigniew Pokora
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-014
Tytuł projektu: Ocena znaczenia prognostycznego pączkowania komórek nowotworowych i ich
związku z przemianą nabłonkowo-mezenchymalną i komórkami mikrośrodowiska w
gruczolakorakach jelita grubego.
Jednostka INM: Zakład Patologii
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO
Okres realizacji: 2019-2021

Nr projektu: 2019-015
Tytuł projektu: Ocena ryzyka zachorowań na wybrane choroby cywilizacyjne na podstawie badania
długości telomerów.
Jednostka INM: Zakład Biologii i Genetyki
Kierownik projektu: dr n. biol. Ewa Boniewska-Bernacka
Okres realizacji: 2019-2020

Nr projektu: 2019-016
Tytuł projektu: Ocena wyników leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie i o czasie
wymagających zastosowania zabiegów resuscytacyjnych na sali porodowej w zależności od techniki
wentylacji – kaniul donosowych z zastosowaniem ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach
oddechowych lub intubacji dotchawiczej.
Jednostka INM: Klinika Pediatrii
Kierownik projektu: dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
Okres realizacji: 2019-2021

Nr projektu: 2019-017
Tytuł projektu: D-dimery w chorobie Schoenleina-Henocha u dzieci.
Jednostka INM: Klinika Pediatrii
Kierownik projektu: dr n. med. Janusz Zaryczański
Okres realizacji: 2019-2020