W dniu 7 marca 2022 roku w Auli B budynku głównego Uniwersytetu Opolskiego  przy ul. Oleskiej 48 odbyło się seminarium pt. „Badanie heterogenności próbek biologicznych   z wykorzystaniem rozwiązań do transkryptomiki single cell oraz transkryptomiki przestrzennej firmy 10x Genomics”, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjologia, działające przy Zakładzie Fizjologii Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego oraz firmę Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o.

Prelekcja wygłoszona przez Panią Doktor Agnieszkę Ciesielską, reprezentującą firmę Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o. dotyczyła możliwości wykorzystania technologii Single Cell Gene Expression w szeroko rozumianych badaniach biomedycznych.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców. W seminarium uczestniczyli zarówno pracownicy Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fizjologia, jak i studenci różnych lat studiów kierunku lekarskiego. Obok dużej dawki niezwykle ciekawie przedstawionych podstaw teoretycznych oraz możliwości aplikacyjnych metody, Pani Doktor Agnieszka Ciesielska odpowiedziała na szereg pytań uczestników, w tym pytania członków SKN Fizjologia.

Spotkanie umożliwiło tym samym nawiązanie bliskiego kontaktu pomiędzy pracownikami naukowymi Uniwersytetu Opolskiego a firmą Perlan Technologies Polska Sp. z.o.o., której potencjał nowoczesnych narzędzi badawczo-diagnostycznych w obszarze nauk podstawowych dla medycyny przerósł oczekiwania słuchaczy, co w przyszłości może poszerzyć wachlarz innowacyjnych projektów badawczych na Uniwersytecie Opolskim.