W ramach II Dni Młodych Liderów Jakości, dnia 10.06.2022 roku odbyło się XVII Forum Studenckich Kół Naukowych. Konferencja ogólnopolska była okazją do prezentacji prac dotyczących problematyki jakości wyrobów i usług, realizowanych przez studenckie koła naukowe. Zespół składający się ze studentów IV roku Wydziału Lekarskiego: Aleksandry Kułakowskiej, Agnieszki Siedlak i Bartłomieja Lepczyńskiego, przestawił pracę pod tytułem ” Wpływ otrzymanego wyniku dermatoskopii w procesie diagnostycznym na jakość życia pacjentów dermatologicznych”, zajmując 1 miejsce i  wygrywając tym samym sesje prezentacji ustnych. Praca powstała w Studenckim Kole Naukowym “Psychologii Lekarskiej“, które działa przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego WL UO. Opiekunami pracy był Pan dr n.med. Adam Pawlak oraz Pani dr n.med. Aleksandra Kapuśniak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

_______